Back to search

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

FUGE- Midt-regionen Søknad om regional støtte (Tilleggsbev. til prosjekt 152324/150)

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Number:

158794

Application Type:

Project Period:

2003 - 2009

Subject Fields:

Funding scheme:

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Thematic Areas and Topics

LTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystPortefølje HelseMatMat - Blå sektorMatMat - BlågrønnNaturmangfold og miljøBærekraftig energiLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetEtiske, juridiske og samfunnsmessige aspekterBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeMarinMatMat, helse og velværeNaturmangfold og miljøMiljøteknologiMarinFiskeriPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningHelseSamfunnsmedisinsk og annen helsefaglig forskningPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matPortefølje Industri og tjenestenæringerEnergiAnnen miljøvennlig energi, andre energibærere (hydrogen, biogass, mm)EnergiFornybar energi, bioIKTNanoteknologi/avanserte materialerPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneEnergiEnergibruk i transport, biodrivstoffBransjer og næringerFiskeri og havbrukPortefølje HavLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Demokrati, styring og forvaltningLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktEnergiAnnen miljøvennlig energi, klimavennlig oppvarming/kjølingLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonEnergiUndergrunnsforståelseLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerBransjer og næringerTransport og samferdselInternasjonaliseringNaturmangfold og miljøØkosystemer, mangfold, friluftsliv (utgår 2014)BioteknologiGrunnforskningMarinØkosystem (utgår 2014)LTP2 HavIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagBransjer og næringerLandbrukBransjer og næringerSkog og trebrukPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserLTP2 Fagmiljøer og talenterLTP2 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleHelseLTP2 Fornyelse i offentlig sektorAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningBransjer og næringerOlje, gassLTP2 Klima, polar og miljøPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningMatTrygg verdikjedeUtviklingsarbeidKulturPortefølje Muliggjørende teknologierHelseTranslasjonsforskningLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiNaturmangfold og miljøBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriBransjer og næringerVareproduserende industriPortefølje LivsvitenskapInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Globale utfordringerLTP2 IKT og digital transformasjonEnergiMiljøvennlig energi, annetInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Forskning og innovasjonKulturVitenskap og samfunnHelseKlinisk forskningNaturmangfold og miljøAnnen miljøforskning (utgår 2014)LTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierInternasjonaliseringInngående mobilitet (utgår 2010)Bransjer og næringerLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakPortefølje PetroleumInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Næringslivets innovasjoner i og for offentlig forvaltning og tjenesteyting (utgår 2014)MarinHavbrukMiljøteknologiMatMat - Grønn sektorNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerBransjer og næringerNæringsmiddelindustriKulturSamfunnets kulturelle grunnlagMatLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensMatGlobal matsikkerhetPolitikk- og forvaltningsområderBransjer og næringerHelsenæringenVelferd, arbeidsliv og utdanningBransjer og næringerIKT-næringenNaturmangfold og miljøForurensning luft,vann, jord, biologiske systemer (utgår 2014)HelseBasal biomedisinsk forskningLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningPortefølje Energi, transport og lavutslippInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidGlobale utfordringerGlobal matsikkerhetEnergiInternasjonaliseringInternasjonalt vertskapPortefølje Velferd, kultur og samfunnLTP2 Innovasjon i stat og kommuneLTP2 Petroleum og mineraler