Back to search

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

FUGE- Midt-regionen Søknad om regional støtte (Tilleggsbev. til prosjekt 152324/150)

Awarded: NOK 1.4 mill.

Funding scheme:

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Thematic Areas and Topics

LTP2 Klima, polar og miljøLTP2 Fagmiljøer og talenterLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetMiljø og naturmangfoldAnnen miljøforskning (utgår 2014)LTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetPortefølje Muliggjørende teknologierPortefølje HavPortefølje Demokrati, styring og fornyelseLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetMatGlobal matsikkerhetMiljø og naturmangfoldØkosystemer, mangfold, friluftsliv (utgår 2014)EnergiFornybar energi, bioMatMat - BlågrønnPortefølje PetroleumMatMat - Blå sektorInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Forskning og innovasjonPortefølje Energi, transport og lavutslippPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningMatHelseBasal biomedisinsk forskningPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningMarinPortefølje Industri og tjenestenæringerVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerInternasjonaliseringInternasjonalt vertskapBransjer og næringerNæringsmiddelindustriBransjer og næringerOlje, gassPortefølje LivsvitenskapLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneUtviklingsarbeidEnergiEnergibruk i transport, biodrivstoffInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Bransjer og næringerEnergi - NæringsområdeNanoteknologi/avanserte materialerInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Næringslivets innovasjoner i og for offentlig forvaltning og tjenesteyting (utgår 2014)LTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderBransjer og næringerFiskeri og havbrukLTP2 Petroleum og mineralerLTP2 Innovasjon i stat og kommuneEnergiUndergrunnsforståelseLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerMarinFiskeriKulturInternasjonaliseringInngående mobilitet (utgår 2010)Velferd, arbeidsliv og utdanningPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgGlobale utfordringerGlobal matsikkerhetIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagMiljøteknologiMatMat - Grønn sektorKulturVitenskap og samfunnPortefølje Velferd, kultur og samfunnHelseKlinisk forskningEtiske, juridiske og samfunnsmessige aspekterHelseTranslasjonsforskningLTP2 HavGrunnforskningPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystMatTrygg verdikjedeMiljø og naturmangfoldForurensning luft,vann, jord, biologiske systemer (utgår 2014)MarinØkosystem (utgår 2014)Portefølje HelseMiljø og naturmangfoldBærekraftig energiPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matEnergiAnnen miljøvennlig energi, klimavennlig oppvarming/kjølingIKTHelseSamfunnsmedisinsk og annen helsefaglig forskningBransjer og næringerVareproduserende industriInternasjonaliseringLTP2 Demokrati, styring og forvaltningLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakBransjer og næringerTransport og samferdselBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonEnergiMiljøvennlig energi, annetBransjer og næringerHelsenæringenMarinHavbrukLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningMatMat, helse og velværeLTP2 Fornyelse i offentlig sektorBransjer og næringerIKT-næringenBransjer og næringerSkog og trebrukGlobale utfordringerLTP2 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserMiljø og naturmangfoldHelseEnergiAnnen miljøvennlig energi, andre energibærere (hydrogen, biogass, mm)Anvendt forskningLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiEnergiBransjer og næringerLandbrukLTP2 Helse, forebygging og behandlingKulturSamfunnets kulturelle grunnlagMiljø og naturmangfoldMiljøteknologiBioteknologiLTP2 IKT og digital transformasjon