Tilbake til søkeresultatene

PUBL-Publisering/prosjektinform

Kritisk Juss.

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

110348

Prosjektperiode:

1996 - 2004

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Budsjettformål:

PUBL-Publisering/prosjektinform

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet