Tilbake til søkeresultatene

SIP-Strategiske instituttprogram

NIVA - brukerfinansiering - EU-prosjekter

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektnummer:

126258

Søknadstype:

Prosjektperiode:

1998 - 2005

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Budsjettformål:

SIP-Strategiske instituttprogram

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet