Tilbake til søkeresultatene

RISIT-Transportsikkerhet

Sikkerhetskultur i transportsektoren: beskrivelser, sammenlikninger, endringer

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektet skal fremskaffe kunnskap om sikkerhetskultur i transportsektoren, og skal se på mulighetene for å komme nærmere en realisering av nullvisjonen for transsportsikkerhet gjennom bevisst arbeid med forming av sikkerhetskulturer. Arbeidet vil bestå av 3 hoveddeler: 1. Utarbeide metoder for å beskrive og endre sikkerhetskultur. 2. Anvendelse av metodene for beskrivelse og endring av sikkerhetskulturer. 3. En analysedel som på bakgrunn av anvendelsen av metodene tar for seg forskjeller i sikkerhetskultur, muligheter og betydninger av dette, samt hvilke forhold som må vektlegges dersom en skal utvikle sikkerhetskulturer som legger til rette for realisering av nullvisjonen for transportsikkerhet. Metodene vil anvendes i praksis på tre tra nsportformer; veg - Statens vegvesen; jernbane - Flytoget AS og sjø -Statoils servicefartøyer. Prosjektet vil utføres som et samarbeid mellom Studio Apertura, NTNU; SINTEF Veg og Samferdsel og Det Norske Veritas. Prosjektet vil ta for seg forhold som er r elevante for alle transportgrener.

Budsjettformål:

RISIT-Transportsikkerhet

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet