Tilbake til søkeresultatene

RISIT-Transportsikkerhet

Risikoanalyse, - aksept og -styring.

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektet er utviklet av det samfunnssikkerhetsfaglige miljøet ved Høgskolen i Stavanger/Rogalandsforskning. Prosjektet er knyttet til to av programmets satsingsområder; nullvisjonen for transportsikkerhet og risikoforståelse og samfunnsperspektiv på tra nsportrisiko. Prosjektet innebærer utvikling av egnet metodikk for risikoanalyse, sett i forhold til blant annet kost/nytte-vurderinger og risikoakseptkriterier.

Budsjettformål:

RISIT-Transportsikkerhet

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet