Tilbake til søkeresultatene

FINANSMARK-Finansmarkedet

Støtte til AksjeNorges prosjekter rettet mot allmennheten

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

164170

Prosjektperiode:

2004 - 2004

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Prosjektsammendrag. 1. AksjeNorge-dagen vil i 2004 bli arrangert på inntil 20 steder. 2. AksjeNorge-dagen er et åpent, publikumsrettet arrangement der hensikten er å øke publikums kunnskap om aksjer, fond, sparing i disse produkter, aksjemarkedet generelt og i tillegg gi innsikt i børsnoterte selskaper og norsk og internasjonal økonomi gen erelt. 3. AksjeNorge har alt ansvar med hensyn til program på hvert sted. 4. AksjeNorge koordinerer arbeidet på hvert sted i forhold til teknisk medarrangør, deltakere, presentasjoner, invitasjoner og annonsering. 5. AksjeNorge utarbeider en felles, overordnet presentasjon for årets tema. Denne presentasjonen innleder alle AksjeNorge-dagen presentasjonene. 6. AksjeNorge utarbeider lokale og nasjonale statstikker til bruk for den enkelte lokale medarrangør overfor lokal presse. AksjeNorge utarbeider felles pressemelding med mulighet for lokale tilpassninger. AksjeNorge har ansvar for nasjonal presseinformasj on. 7. AksjeNorge utformer felles informasjonsmateriell. Dette skal både kunne brukes på AksjeNorge-dagen som informasjon om aksjer, aksjesparing og aksjemarkedet generelt, men skal også kunne brukes overfor publikum i sin alminnelighet. 8. AksjeNorge utarbeider retningslinjer for selskapspresentasjoner, forvalterpresentasjoner og analytikerpresentasjoner. AksjeNorge har kontakt med hver deltaker på AksjeNorge-dagen. AksjeNorge har ansvar for at alle presentasjoner har det brede publikum som målgruppe. 9. AksjeNorge sørger for at informasjonen om arrangementene og innhold i presentasjoner etc. er tilgjengelig på internett. 10. AksjeNorge har ansvar for evaluering av arrangementet med tilbakemelding til hvert sted og hver deltager.

Budsjettformål:

FINANSMARK-Finansmarkedet

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet