Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Nor-Fishing Technology Conference 2008

Tildelt: kr 99 999

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

189852

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2008 - 2010

Prosjektets formål er å arrangere en internasjonal fagkonferanse 11-12 august 2008 i tilknytning til Nor-Fishing messen 2008 (12-15. august 2008) innenfor fagfelt med relevans for messen. Årets konferanse er en videreføring av NFTC 2006 og intensjonen er en videreføring i 2010. Den faglige konferansen og messen forventes gjensidig å styrke hverandre. Fagkonferansen blir arrangert i samarbeid mellom NTNU, SINTEF, Havforskningsinstituttet og stiftelsen NorFishing. Det vil bli søkt Norges forskningsråd og F iskeri- og havbruksnæringens forskningsfond om økonomisk støtte til konferansen. Pt. har konferansen følgende sponsorer: DNV, SIMRAD, NFR, FKD og Fishing News International. KONFERANSENS SKOP Konferansen som skal fokusere på fiskeriteknologiske problemst illinger og marine strukturer forventes å trekke vitenskaplige publikasjoner fra hele verden. Den arrangeres i tilknytning til NorFishing?s Fiskerimesse og siden det forventes at messen og konferansen gjensidig skal støtte hverandre, gir dette føringer fo r konferansens faglige skop. Faglig sett vil konferansen strekke seg fra anvendte FoU-arbeider til den helt spisse internasjonale forskningsfront og eksperimentelle forskningsarbeider innen fagfeltene. Med konferansens faglige fokus og plassering i tid vi l den være en del av den totalitet som tilbys i dagene rundt Fiskerimessen.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2