Tilbake til søkeresultatene

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskriftet UTMARK 2013 - 2015

Tildelt: kr 20 000

UTMARK ble etablert i 2000 som et nettbasert tidsskrift for populærvitenskapelig publisering av utmarksrelaterte artikler, www.utmark.org. Fra og med 2010 er tidsskriftet godkjent som vitenskapelig tidsskrift, Nivå 1. UTMARK har en vitenskapelig seksjon m ed fagfellevurderte artikler og en populærvitenskapelige seksjonen. Oppstarten av UTMARK og de første årenes drift var delvis finansiert med midler fra NFR til strategiske instituttprogram innen utmarksforskning. Siden er den redaksjonelle aktiviteten tid sskriftet drevet dels med Østlandsforsknings interne midler og dels dugnadsbasert. I 2011 og 2012 har UTMARK fått publiseringsstøtte fra NFR. UTMARK er det eneste både populærvitenskapelige og vitenskapelige tidsskriftet innen dette fagområdet som utgis på norsk. Derfor har vi hatt god tilgang på artikler, spesielt vitenskapelige, til tross for liten redaksjonell kapasitet til å bestille bidrag. De redaksjonelle utfordringene har blitt vesentlig større som Nivå 1 tidsskrift, bla.a. ved administrering av fagfellevurdering. Vi har avtale med ca 40 fagkyndige som dekker et breit spekter innen utmarksforskning.

Budsjettformål:

PUBL-Publisering/prosjektinform