Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Accurate migration and reservoir modeling tools

Tildelt: kr 99 999

Forprosjektet gjennomføres i 4 Faser: Fase 1: Definering av fokus Prosjektet skal summere opp eksisterende funksjonalitet fra eksisterende tjenester og software og identifisere tjenestene og løsningene som har størst nøyaktighet. Oppsummeringen skal id entifisere de faktorene som gir størst kundenytte. Fase 2: Identifisere risikofaktorer og kostnader Beslutningsgrunnlag for sluttbruker / pilot kunde vil kreve dokumentasjon som viser hvordan risiko og risikosituasjoner håndteres med det nye systemet so m søkes utviklet. Oljeselskaper/exploration selskaper har også spesiell fokus på kost/nytte som betinger at tydelige og troverdige kalkyler for verdiskaping må utføres. Fase 3: Sortere, velge konsept og verifisere For å evaluere og sortere de ulike lø sningsforslagene skal disse presenteres beslutningstakere som er berørt av problematikken. Dette er hovedsakelig oljeselskap. Fase 4. Konkludere Konkludere ut fra resultatene av analysene i forprosjektet samt velge samarbeidspartner for hovedprosjektsøkn ad.

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum