Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

PyroGass - Produksjon av biogassdrivstoff og biokarbonreduksjonsmiddel fra restråstoff ved å kombinere anaerob råtning og pyrolyseteknologi

Alternativ tittel: PyroGas - Production of biogas fuel and biocarbon reductant from bioresidues by combining anaerobic digestion and pyrolysis technology

Tildelt: kr 15,9 mill.

Norske Skog Saugbrugs er en verdensledende produsent av magasinpapir og har nå en strategi om å se på nye muligheter for å utvikle produkter basert på trevirke og trefiber som råstoff. Gjennom PyroGass prosjektet ønsket Norske Skog Saugbrugs å utvikle ny teknologi som muliggjør å produsere biokarbon som reduksjonsmiddel for bruk i norsk smelteverksindustri og samtidig utvide produksjon av biogassdrivstoff ved å kombinere pyrolyse teknologi og anaerob råtning. Norske Skog Saugbrugs har allerede etablert produksjon av biogassdrivstoff ved anaerob råtning av slam fra papirfabrikken. Et vellykket prosjekt vil kunne legge grunnlaget for at produksjon av biokarbon kan bli et nytt forretningsområde for Norske Skog, og vil samtidig muliggjøre avsetning for biprodukter fra papirproduksjonen og oppskalert produksjon av biogassdrivstoff. Prosjektet har utviklet en ny teknologi for å fremstille en ny type biobasert reduksjonsmiddel kalt HP© Biokarbon. HP© Biokarbon er spesielt godt egnet til produksjon av manganlegeringer. Teknologien gir større råstoff fleksibilitet og er en mer kostnadseffektiv produksjon av biokarbon sammenlignet med dagens teknologi for produksjon av biokarbon. Bruk av biokarbon som reduksjonsmiddel vi gi en betydelig reduksjon i klimagassutslipp ved produksjon av manganlegeringer, og næringsaktørene ønsker å ta utviklet teknologi videre med oppskalering og kommersialisering. En vellykket implementering av utviklet teknologi vil bidra til å øke verdiskapingen i Norge, skape flere arbeidsplasser og bidra til et mer bærekraftig samfunn. Prosjektet har vært gjennomført i samarbeid med RISE PFI, Universietet i Sørøst-Norge (HSN), Cambi, Eramet Norway AS og Ferroglobe Manganese Norway

En teknologi for å fremstille en ny type biobasert reduksjonsmiddel kalt HP© Biokarbon er utviklet i prosjektet. HP© Biokarbon er spesielt godt egnet til produksjon av manganlegeringer. Teknologien gir større råstoff fleksibilitet og mer kostnadseffektiv produksjon sammenlignet med dagens teknologi for produksjon av biokarbon. Næringsaktørene ønsker å ta utviklet teknologi videre mot oppskalering og kommersialisering. En vellykket implementering av utviklet teknologi vil bidra til å øke verdiskapingen i Norge, skape flere arbeidsplasser og bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Norske Skog Saugbrugs har som strategi å utnytte råstoffene i hele vår verdikjede til å videreutvikle eksisterende produkter og utvikle nye produkter. Norske Skog Saugbrugs vil være en pådriver i utvikling av fremtidens biodrivstoff og etablerer produksjon av biogassdrivstoff basert på restråstoff fra papirproduksjon. Gjennom PyroGass prosjektet skal Norske Skog Saugbrugs utvikle ny teknologi for samproduksjon av biogassdrivstoff og biokarbon reduksjonsmiddel til manganlegeringsindustrien basert på biorester fra papirproduksjonen. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Papir- og fiberinstituttet AS (PFI), Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), Cambi og Eramet Norway AS. For Norske Skog Saugbrugs vil PyroGass prosjektet vil muliggjøre å oppskalere produksjonen av biogassdrivstoff ved fabrikken og samtidig bli en leverandør av biokarbon til norsk smelteverksindustri. PyroGass-prosjektet vil være strategisk viktig for Norske Skog Saugbrugs som har en målsetning om at 25 % av omsetningen skal komme fra andre produkter enn treholdig trykkpapir, deriblant fornybar energi.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi