Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

PyroGass - Produksjon av biogassdrivstoff og biokarbonreduksjonsmiddel fra restråstoff ved å kombinere anaerob råtning og pyrolyseteknologi

Alternativ tittel: PyroGas - Production of biogas fuel and biocarbon reductant from bioresidues by combining anaerobic digestion and pyrolysis technology

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektnummer:

269322

Prosjektperiode:

2017 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Norske Skog Saugbrugs har som strategi å videreutvikle eksisterende produkter og å utvikle nye produkter basert på fornybart skogsråstoff. På kort sikt har Norske Skog Saugbrugs en målsetning om at 25 % av omsetningen skal komme fra andre produkter enn treholdig trykkpapir, deriblant fornybar energi. Gjennom PyroGass prosjektet skal Norske Skog Saugbrugs utvikle ny teknologi for samproduksjon av biogassdrivstoff og biokarbon reduksjonsmiddel til manganlegeringsindustrien basert på biorester fra papirproduksjonen. Prosjektet vil muliggjøre å skalere opp produksjonen av biogassdrivstoff ved fabrikken og samtidig gjøre Norske Skog Saugbrugs til en leverandør av biokarbon til norsk smelteverksindustri. PyroGass-prosjektet er strategisk viktig for Norske Skog Saugbrugs for å videreutvikle fabrikken mot nye forretningsområder. Det er utviklet en pyrolyse teknologi som muliggjør produksjon av et ny type biokarbon reduksjonsmiddel med høyt karbonutbytte og god funksjonalitet i forhold til anvendelse som fornybart reduksjonsmiddel i produksjon av manganlegeringer. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med RISE PFI, Universietet i Sørøst-Norge (HSN), Cambi, Eramet Norway AS og Ferroglobe Manganese Norway.

Norske Skog Saugbrugs har som strategi å utnytte råstoffene i hele vår verdikjede til å videreutvikle eksisterende produkter og utvikle nye produkter. Norske Skog Saugbrugs vil være en pådriver i utvikling av fremtidens biodrivstoff og etablerer produksjon av biogassdrivstoff basert på restråstoff fra papirproduksjon. Gjennom PyroGass prosjektet skal Norske Skog Saugbrugs utvikle ny teknologi for samproduksjon av biogassdrivstoff og biokarbon reduksjonsmiddel til manganlegeringsindustrien basert på biorester fra papirproduksjonen. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Papir- og fiberinstituttet AS (PFI), Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), Cambi og Eramet Norway AS. For Norske Skog Saugbrugs vil PyroGass prosjektet vil muliggjøre å oppskalere produksjonen av biogassdrivstoff ved fabrikken og samtidig bli en leverandør av biokarbon til norsk smelteverksindustri. PyroGass-prosjektet vil være strategisk viktig for Norske Skog Saugbrugs som har en målsetning om at 25 % av omsetningen skal komme fra andre produkter enn treholdig trykkpapir, deriblant fornybar energi.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi