Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

SEAMAN - Safety Enhancing Monitoring ApplicatioNs

Alternativ tittel: SEAMAN

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

269467

Prosjektperiode:

2017 - 2020

Organisasjon:

Geografi:

Samarbeidsland:

I 2020 arbeidet prosjektkonsortiet med å fullføre rapporterte rapporter som var relatert til den generiske metodikken for dynamisk barrierehåndtering, samt for progressiv flom og brannfarer i maskinrommet. I løpet av prosessen møtte teamet utfordringer med hensyn til innsamling av data, noe som resulterte i fullførte rapporter som bare var tilgjengelige for å inkludere trinnene, uten å demonstrere det virkelige potensialet i dynamisk barrierehåndtering. Dessverre hindret mangelen på data og prosjektets nedleggelse teamet fra å levere "Standardisering og sertifisering" - arbeidet. Gjennom simulerte data ga teamet imidlertid et eksempel på hvordan effekten av sanntidsdata (hvis tilgjengelig) kunne gi operatøren av vanntette dører informasjon om ytelsen deres for å gi en oversikt over den nødvendige handlingen for å unngå en nær -oppgi og følg forskriftene Dette ble formidlet i en akademisk artikkel (for tiden under evaluering), sammen med det generiske rammeverket for dynamisk barrierehåndtering for maritim drift. I løpet av de siste ukene i 2020 arbeidet konsortiet med å revidere tidsskriftartikkelen basert på tilbakemeldingenes tilbakemeldinger og forberede prosjektet for avslutning (administrativ rapportering).

Despite the encountered challenges, the Consortium showed meticulous engagement and managed to fulfil as close as possible the Project Objectives by setting the fundamental background for Dynamic Barrier Management (DBM). The produced reported knowledge expands from 4 WPs, with the exemption of WP H6 Standardisation and Certification. In total, 6 deliverable reports were completed. Furthermore, 3 PhD students were supported by the project: Prediction & Decision support methodology for flooding emergencies using sensor aggregated data? (In Progress) A structured, systemic methodology to improve maritime fire safety in machinery spaces (Completed) Fire Safety Risk Model for MVZ of a Cruise Ship (In Progress) Lastly, a joint publication is under review at the Ships and Offshore Structures Journal.

On average, about 750 people die in ship-related accidents per year in international shipping worldwide. If occupational accidents were included, the crew fatality rate is 10 times higher than best-practice rates for industries in OECD countries. Major accidents, especially those in the ferry and cruise segments that involve many passengers and events resulting in significant environmental damage, remain a concern. In addition to the human cost of fatalities at sea and the long-term impact of environmental damage, accidents attract extensive and negative media coverage, which can represent an existential threat to a shipping company and cause a major dent to the whole industry following a disaster. The grounding of the cruise ship Costa Concordia outside Italy and the capsizing of the ferry Sewol in South Korea are recent tragic examples of incidents stressing the importance of improving the safety of shipping. The overall trend is that the complexity of ship operations is increasing for many segments, and in such setting, the idea of a more comprehensive approach to safety is earning relevance. Thus, avoiding accidents and ensuring the safety of on-board personnel represents one of the most complex challenges faced by the maritime industry. Unlike mechanical or technical systems, safety systems must account for the seemingly infinite variables of human behavior. The project aims at using onboard sensor data to establish a dynamic barrier assessment for flooding and fire. These measures will be combined with appropriate risk models aggregating individual hazard risks to an overall real-time risk measure for the vessel. Rather than focusing on individual components, the industry would benefit by embracing a more comprehensive approach to safety, one that establishes effective barriers which prevent or mitigate and control the impact of accidents.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2