Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

HUMANE - Human Maritime Autonomy Enable

Alternativ tittel: HUMANE - Human Maritime Autonomy Enable

Tildelt: kr 12,0 mill.

Hittil har driften mot et høyere nivå av autonomi innen skipsfart i stor grad vært teknologidrevet, snarere enn å være drevet frem av menneskelige faktorer, kunnskapsbehov og nødvendig arbeidsdesign. Der den opprinnelige ambisjonen kanskje var å fjerne mennesker ut av maritim virksomhet, er det imidlertid en økende forståelse for at mennesker vil fortsette å spille en viktig og avgjørende rolle, uavhengig av hvilket nivå og omfang av autonomi som blir vurdert. Det som også blir stadig bedre forstått samspillet mellom mennesker, organisasjoner og teknologi vil endre seg på grunn av dagsorden for autonomi, siden fordelingen av arbeidet vil endre seg, arbeidsmiljøet vil endres, ansvaret vil endres som følge av de nødvendige ferdighete som fremover kreves for å lykkes, og trygt betjene morgendagens skip. I stedet for å se på disse endringene som utfordringer eller faktiske barrierer, søker HUMANE-prosjektet etter å muliggjørere et høyere nivå av autonomi. Siden det tar lengre tid å endre organisasjoner og ferdigheter enn å gjøre tekniske endringer, er HUMANE drevet av behovet for tidlig vurdering av den menneskelige delen av fremtidige arbeidssystemer. Prosjektet har som mål å finne måter å forutsi og forberede, og poenget er å identifisere instrumentene som antagelig kan gi den nødvendige effektiviteten, måloppnåelse og menneskelig tilfredshet, samtidig som man unngår eller minimerer uventede og uønskede bivirkninger - alt i lys av teknologi, cybersikkerhet, regler og forskrifter samt de juridiske aspektene ved innføringen av nye arbeidsmetoder. For å lykkes, er det behov for en system og menneskelig fokusert tilnærming. Derfor, når det gjelder metode, avviker HUMANE-prosjektet også tradisjonen, siden det er interessentene, snarere enn forskerne, som snakker i prosjektet. Prosjektet har valgt en workshop-tilnærming, der grupper av interessenter har bygget helhetlige fremstillinger av mulige fremtider, har gitt innsikt i hvordan disse kan styres, samt å ha diskutert deres operasjonelle forventninger til fremtiden med utgangspunkt i følgende fire temaer: 1. Maskinvarepålitelighet og cybersikkerhet (workshop holdt 2018) 2. Menneskelige ferdighetssett, kompetanse og kunnskap (workshop holdt 2019) 3. Juridiske implikasjoner (workshop holdt 2019) 4. Organisasjons- og jobbdesignutfordringer (workshop holdes 2021) Hittil består HUMANE-resultatene av et sett med områder som er løst, eller er i gang med å finne løsning på, og tidlig identifisering av flere emner som ligger utenfor prosjektets omfang: Følgende er det funnet svar på? - Maritim menneskesentrert design - å involvere mennesker og repetere seg i implementeringsprosessene - vil også fungere for autonom skipsfart. Forventes å bli løst ... - Innblikk i koblingen mellom valg av teknologi og rollene til mennesker, lenket opp til Operations Concepts. - Innsikt i forskjellen mellom teknologidemonstrasjon og rutinemessig bruk. - Fleksible integrerte løsninger oppnås ikke ved å legge til nye elementer i et eksisterende system. Man må integrere menneskesentrert design i tidlige stadier av designprosessen. Utover HUMANE-prosjektet dukker også disse temaene opp... - Sikkerhets- og sikkerhetshensyn er reelle. Å adressere dem er ikke trivielt eller et løst problem. - Innsikt i aksept av sluttbrukere og tillitsbygging i ny teknologi. - Sameksistens mellom konvensjonell og autonom skipsfart. - Sameksistens mellom innovasjon og standardisering. - Forretningsmodeller justert for menneskelige roller og intervensjon (er). Prosjektet startet i april 2018 og avsluttes i juni 2023. Det endelige resultatet av prosjektet vil bli gjort tilgjengelig i en redigert bok.

• We contributed to increased knowledge on a systems level, by exploring what changes when autonomy is introduced. • We provided suggested solutions to identified challenges. • We have supplied models and methods for support for organisations that wish to prepare themselves for an autonomous future. • We are publishing an open access book in 2023

There is a large number of technology-focused projects currently in progress in the area of ship automation/autonomy. The concern that the project addresses is the lack of consideration of the human element and the almost exclusive engineering/science focus of current initiatives. The concept of the project is to establish a set of methods for forecasting and a series of alternative scenarios regarding use of autonomy/advanced ICT. We will perform a broad, human-centered evaluation of all the implications and required changes; in particular to work organisation, education, training, assurance, policy, regulation, law, etc. We perceive that these issues are not being fully addressed, and that a set of methods is needed to support stakeholders in preparing for this disruptive technology.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2