Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

MVO: Management and strategic leadership of the SET Plan Instruments EERA JP CCS and ETIP ZEP

Alternativ tittel: Management and strategic leadership of the SET Plan Instruments EERA JP CCS and ETIP ZEP

Tildelt: kr 2,0 mill.

Den Europeiske Strategiske Energi Teknologiplanen (SET-planen) er sentral for forskning, innovasjon og implementering av energiteknologier i Europa. Organiseringen av SET planen involverer 1.Landene i Europa, 2. EU kommisjonen, 3. F&U miljøer og 4. Industri. Forskningsmiljøene representeres i denne sammenheng av en allianse av energiforskningsmiljøer som heter EERA (European Energy Research Alliance). Industrien innenfor de ulike teknologiområdene er på tilsvarende måte organisert og representeres gjennom industriallianser med betegnelsen ETIP (European Technology and Innovation Platform). Innenfor CCUS er SINTEF etablert i ledende posisjoner i både EERA CCS og ETIP CCS ('ZEP') ved hhv ledelse av EERA CCS (dr. ing Marie Bysveen) og vice-chair i ETIP ZEP (dr. ing Nils Røkke). Bysveen lyktes i mai 2018 med å bli valgt inn i ekspertgruppen til EUs Innovasjonsfond pga sine bidrag og rolle i EERA CCS. I dette prosjektet utøver SINTEF en tekno-strategisk ledelse av EERA CCS og ETIP CCS. Gjennom en slik sterk og sentral norsk tilstedeværelse og ledelse jobbes for at norske F&U og industri-prioriteringer blir synliggjort og sett i sammenheng med de europeiske. Mye arbeid ligger i oppfølging av SET Planens prioriteringer, samt Mission Innovation (MI) og ERA-NET ACT. EERA CCS og ETIP ZEP er veldig sentrale for Norges satsing på CCS. Samspill med CLIMIT programmet er sentralt i dette. Dr. Røkke og dr. Bysveen bidrar til en aktiv dialog med norske partnere, myndigheter og miljøer. Dette skjer på ulike måter, inklusive blogger, FME NCCS og TCCS konferansen. I 2020 ble det arbeidet mye med å revidere SET PLanens Implementasjnsplan for CCUS, med fokus på revsjon av mål. Dette var et omfattende arbeid med god involvering av relevante stakeholders. I 2021 har mye arbeid vært dedikert til utarbeidelsen av et veikart for CCUS i Europa. For EERA CCS har det også blitt jobbet mye med forberedelse til strategiprosess i 2022 for å jobbe ihht EUs Green Deal.I tillegg kom arbeid med å gi innspoll til EU kommisjonen på Horizon Europe 2023-24 utlysninger, inklusive involvering av cCLIMIT sekreteriatet.

-

Within the time frame and the monetary constraints of this project, SINTEF will execute the techno-strategic leadership of the EERA CCS JP and ETIP ZEP. Through strong Norwegian presence and leadership of the Joint Programme, Norwegian research priorities in the strategic work in EERA CCS JP and ETIP ZEP related to the SET plan will be promoted and preserved. Emphasis will be on CCS technology, especially techniques and innovation aimed to improve the overall efficiency and levelling off costs (and investments) and to improve critical components of the CCS chain. Following the Mission Innovation workshop on CCUS in Houston, US, ultimo September 2017, there is a clear indication that the global Mission Innovation initiative will need to be aligned with the SET Plan Implementation Plan (IP) on CCUS. The same goes for the next phase of ERA-NET ACT. As a support of the work of Bysveen and Røkke in the EERA JP CCS and ETIP ZEP fora, the proposal also proposes to include outreach work on information and active dialogue with Norwegian partners, such as through FME NCCS, CLIMIT and the TCCS conference. In addition to these leading, strategic roles ? taking leading and active roles in the development of reports initiated by ETIP ZEP (such as Network Technology) and/or EERA JP CCS provides a unique opportunity to spread Norwegian knowledge about CCS technologies and their future research needs, and thus influence the contents of future EU Research and Innovation calls.

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering