Tilbake til søkeresultatene

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Ukrainian geopolitical fault-line cities: urban identities, geopolitics and urban policy

Alternativ tittel: Ukrainske geopolitiske forkastningsbyer: byidentiteter, geopolitikk og bypolitikk

Tildelt: kr 4,0 mill.

Dette prosjektet utforsket urbane politiske spørsmål i Ukrainas "geopolitiske forkastningsbyer" og fokuserte på politikkområder som er mest eksponert for landets geopolitiske og utenrikspolitiske valg. Det var to hovedmål. Ved hjelp av eksemplene fra fem sørøstukrainske casestudiebyer, var det vitenskapelige målet å utvikle begrepet "geopolitisk forkastningsby" og bidra til kunnskapen om konflikt i delte eller polariserte byer. Det viktigste målet knyttet til politikk var å utforske de urbane sosiale og identitetspolitiske utfordringene som konfronterer sørøstukrainske geopolitiske forkastningsbyer. De viktigste kildene til primærdata inkluderte undersøkelsesmateriale fra Kharkiv, Dnipro og Mariupol, samt intervjuer med nøkkelpersoner, tjenestemenn og innbyggere i casestudiebyene, som også inkluderer Kramatorsk/Sloviansk og Luhansk (for noen formål ble Luhansk generelt erstattet av de russisk-okkuperte områdene kjent som Donetsk og Luhansk folkerepublikker). Den russiske krigen i Ukraina endret dramatisk den sentrale karakteristikken til geopolitiske forkastningsbyer, nemlig at de huser betydelige skillelinjer og potensial for konflikter knyttet til utenrikspolitikk og geopolitiske tilpasningspreferenser. Krigen har i stor grad fjernet slike skillelinjer, samtidig som Russlands myke makt-prosjeksjoner andre steder i stor grad har forsvunnet. I stedet stod prosjektet plutselig overfor muligheten til å studere byer i krig, frontbyer i stedet for forkastningsbyer. Prosjektet inkluderte fem arbeidspakker viet til en ganske bred rekke temaer som er relevante for den teoretiske forbedringen av begrepet "geopolitisk forkastningsby": WP1: Sovjetiske arv i det sørøstlige ukrainske urbane sosiale landskapet, med fokus på boliger. WP1 fokuserte på de politiske og økonomiske kreftene som har formet byenes sosiale geografi i det sørøstlige Ukraina, under antagelsen om at de har en betydelig innflytelse på konfliktdynamikken i dag. WP2: Motarbeidelse av desinformasjon i tradisjonelle og sosiale medier. I WP2 studerte vi hvordan desinformasjon når og sprer seg blant befolkningen i studiebyene, og utforsket blant annet emnene og "livsløpene" til desinformasjonskampanjer, samt mottakeligheten til målgruppen og i hvilken grad lokale og regionale identiteter og offentlig diskurs påvirkes av dem. Vi la særlig vekt på de lokale forholdene som har muliggjort/demotivert spredning av desinformasjon, konspirasjonsteorier og falske rykter innenfor byene. WP3: Innkvartering av internt fordrevne personer fra Donbas og Krim i ukrainske byer. I denne WP-en studerte vi hvor og hvordan internt fordrevne personer er innkvartert i studiebyene, samt de lokale og regionale myndighetenes strategi på mellomlang og lang sikt for inkludering av internt fordrevne. Vi utforsket også opplevelsene av å være fordrevet blant de internt fordrevne, inkludert effekten av å være fordrevet på deres oppfattede nasjonale/etniske selvidentifikasjoner. WP4: Urbane identiteter, identitetspolitikk og sosial samhørighet under/etter pågående krig i Donbas. WP4 studerte hvordan lokale, regionale, nasjonale og overnasjonale identiteter har uttrykt seg i den bygde omgivelsen og blant innbyggerne i Ukrainas geopolitiske forkastningsbyer. På grunn av krigen rettet vi deler av WP-ens innsats mot den pågående urbane ødeleggelsen i Ukraina, som har to hoveduttrykk: ødeleggelsen av både symbolske og vanlige steder, inkludert fysiske strukturer, og ødeleggelsen av mangfoldet og den sosio-kulturelle vitaliteten til byer. WP5: Teoretisering av geopolitiske forkastningsbyer. I denne "meta-WP-en" oppsummerte vi funnene fra de fire empiriske WPs for å utvikle og forbedre begrepet og de teoretiske fundamentene for geopolitiske forkastningsbyer. På denne måten bidro vi til pågående akademiske samtaler som finner sted i litteraturen om delte byer, samt om Russlands krig i Ukraina. I tillegg til å produsere verdifulle vitenskapelige bidrag hadde prosjektet som mål å konstruere et moderne og tilknyttet forskningsmiljø i Ukraina. Dette målet ble oppnådd gjennom prosjektets flerlokale natur, samt gjennom organiseringen av et stort antall arrangementer rettet mot vitenskapelige og politiske brukere, samt mot offentligheten. Vi støttet også fellesskapet av ukrainske doktorgradsstudenter (innen feltet) ved å organisere en serie intensive doktorgradsskoler i urban geopolitikk. Dessuten forsvarte tre doktorgradsstudenter avhandlingen sin basert på arbeid innenfor prosjektet vårt.

As a result of the project, the participants are recognized as experts on topics related to internal displacement, disinformation and urban identities in Ukraine. As such, they are often consulted by policy-makers, and they appear frequently in the national media. Moreover, it is resoundingly clear that the project will have a positive impact on the research environment within human geography (and potentially beyond this discipline) in Ukraine and particularly at the Taras Shevchenko National University of Kyiv. The envisioned or already implemented outcomes and impacts are as follows: 1. The project strengthened the skills of Ukrainian doctoral students, primarily as a result of communication and collaboration activities with foreign doctoral students and international experts during four doctoral schools. Relatedly, we successfully conducted a doctoral school on site in Lviv, despite the Russian military aggression in 2022; apart for the positive effects on morale (this was the first post-covid19 event for most participants, and it was successful despite the simultaneous wave of missile attacks on the city), this event created a sustainable platform for young researchers to engage in meaningful discussions, share experiences, and learn, all within an internationalized setting. 2. The project involved scholars, young researchers, public activists, policy-makers, and practitioners at the urban and regional levels, facilitating dialogue and exchange of ideas among them, fostering long-term perspectives and collaboration, as well as a shared understanding of urban challenges and solutions, and promoting effective policy-making and implementation at the local level. The research findings were discussed with local authorities and practitioners, and the international status of the project made these discussions more influential and legitimate in the eyes of stakeholders. 3. Interdisciplinary connections among Ukrainian researchers, including geographers, sociologists, political scientists, and media analysts, have been strengthened against a background of a traditional disciplinary insularity. 4. The project opened the research environment (particularly in Kyiv) to greater international coöperation, and the project members are now included in more international joint research efforts than ever before. 5. The results have led to substantial changes to the human geography curriculum at Taras Shevchenko National University, starting from the creation of a course in Urban Geopolitics. This course is a centrepiece of the planned Joint Master’s Programme in Political Geography which the University is working on together with the Universities of Ostrava, Tbilisi and Budapest (Eötvös Loránd). 6. Being very large by Ukrainian standards, the project contributed to improving administrative routines at partner universities. Over time, the institutions’ respective bureaucracies started working more efficiently.

This project explores urban policy issues in Ukraine’s "geopolitical fault-line cities", focusing on policy domains that are most exposed to the country’s geopolitical and foreign policy choices. As such, it addresses the nexus between geopolitics, urban studies and urban policy. Building on a detailed analysis of five case study cities in southeastern Ukraine, the overarching scientific goal is to theorize the geopolitical fault-line city. The main policy-related goal is to detail the urban social and identity policy challenges confronting southeastern Ukrainian cities in order to support related decisions by local and national policy-makers. The findings will be the basis for recommendations aimed at fostering the social sustainability of urban policies implemented in Ukrainian geopolitical fault-line cities. The project includes five work packages: (1) Soviet legacies in the southeastern Ukrainian urban social landscape, with a focus on housing; (2) Countering urban disinformation in the traditional and social media; (3) Accommodating displaced persons from the Donbas and Crimea in Ukrainian cities; (4) Urban identities, identity politics and social cohesion during/after the Donbas war; (5) Theorizing geopolitical fault-line cities. The work packages use a mix of qualitative and quantitative methods appropriate to the issues and questions covered by them.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser