Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Maritime Cyber Resilience

Alternativ tittel: Robust Maritim Cyber Sikkerhet

Tildelt: kr 6,4 mill.

Forsking har vist at maritime navigasjonssystem kan bli manipulerte gjennom cyberåtak. Marcy-prosjektet har som mål å utvikle maritim cyberresiliens, dvs. metodar for å sikre at digitale maritime system og maritime operasjonar kan motstå, oppdage, overleve og gjennopprette normaltilstand etter cyberåtak. Maritim cyberresiliens tyder at ein har resiliente/motstandsdyktige system (t.d. navigasjonssystem), men også resiliente/motstandsdyktige operatørar (t.d. navigatørar). Metodane for å sikre maritim cyberresiliens kan difor vere tekniske tiltak og sikkerheitsmekanismar, men også anbefalingar, prosedyrar, utdanning og trening for å forbetre motstandsdyktigheita til maritime operasjonar. Marcy er eit Kompetanseprosjekt for næringslivet og legg stor vekt på praktisk nytte og brukbarheit av forskinga og på kunnskapsoverføring. Ein sentral del av prosjektet er difor bygging av scenario og utvikling av demonstratorar i samarbeid maritim industri. I Marcy samarbeider akademia, representert ved NTNU og Forsvarets høgskole (FHS), og maritim industri, representert ved Kongsberg Defence & Aerospace, Norwegian Hull Club og DNV GL. NTNU er prosjektleiar, medan FHS har ansvar for resultatspreiing og kunnskapsoverføring. Vi har ansatt to PhD stipendiatar som er i full gang med sine oppgåver i prosjektet. Grunna pandemien har det blitt mindre aktivitet på dissiminering enn venta også i 2021. Følgande aktivitetar er utført i 2021; Publiserte vitenskaplege artiklar An operational approach to Maritime Cyber Resilience (TransNav Journal) og presentert på TransNav 2021 Conference ? Online / Gdynia, Poland Dissiminering Cyber Security I Praksis ? Maritim Cyber Risikostyring Industry conference - Rederikonferansen21 ? Ålesund, Norway Fleire presentasjonar, intervju og seminar til industri og akademiske miljø i Noreg og Tyrkia

Digitization is revolutionizing maritime operations. An example is the introduction of the Integrated Bridge System (IBS), with syb-systems such as the Integrated Navigation Systems (INS). Within the INS the Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) applications provides continous positioning with the use of the Global Navigation Satellite Systems (GNSS). This paradigm shift changes the main task for the navigator from finding and fixing the position of the vessel, to monitoring systems where the vessel’s position is obtained by navigation sensors and presented by navigation software. With this development, maritime cyber security is an emerging concern. Maritime cyber security can be seen as the combination of maritime security and cyber security. Three elements of maritime cyber security should be taken into consideration to understand and mitigate cyber-attacks: Information, people and technology. This project will adopt the idea of cyber resilience as a framework for maritime cyber security. Resilient systems can be characterized as systems that are able to anticipate and circumvent accidents, survive disruptions through appropriate learning and adaptation, and recover from disruptions by restoring the pre-disruption state as closely as possible. Cyber resilient system can thus be seen as systems that are able to predict and circumvent cyber attacks, survive cyber attacks through learning and adaption, and recover from cyber attacks. The goal of the project is to investigate and develop means for increasing the cyber resilience of maritime digitized systems and operations. The project will address both human and technological means. Methodologically, the project will employ demonstrators and simulation, utilizing operational installations of maritime systems, as well as the operational vessels, bridge simulators and cyber ranges.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2