Tilbake til søkeresultatene

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

LAW22JULY: RIPPLES (Rights, Institutions, Procedures, Participation, Litigation:Embedding Security)

Alternativ tittel: LAW22JULY: Rettigheter, institusjoner, prosedyrer, deltagelse og rettsprosesser etter terror

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

300214

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Geografi:

Samarbeidsland:

Dette tverrfaglige prosjektet undersøker og belyser noen av de mange sivilrettslige prosessene som har fulgt i etterkant av angrepet 22. juli 2011. Prosjektet kombinerer rettssosiologi, juss, etikk og urbane studier for å undersøke de rettslige konsekvensene av 22. juli, og inkluderer en komparativ studie av terrorangrep i Manchester. Prosjektets andre år har vært preget av Covid-19, og både muligheter for feltarbeid og planlegging av tiårsmarkering har blitt begrenset av pandemien og de omprioriteringene som er blitt gjort for å kunne drifte forskning og undervisning digitalt. Prosjektet har hatt to vitenskapelige assistenter og har tilsatt en postdoktor og utlyst stipender til studenter som skal skrive masteroppgaver. Prosjektet har også blitt utvidet med flere medlemmer som bidrar med kompetanse på digital formidling og erfaringer fra forskning på ofres rettigheter og internasjonal strafferett. Prosjektleder deltok i den offisielle konferansen for tiårsmarkeringen på Utøya i juli 2021, og på tiårsmarkeringen arrangert av C-Rex i juni. Prosjektet har bidratt aktivt til faglig og offentlig disseminering i 2021. Vi har publisert en oversiktsartikkel om rettslige ringvirkninger av angrepet i et temanummer om 22. juli i Norsk Sosiologisk Tidsskrift. Deler av artikkelen har blitt formidlet via to engelskspråklige bloggposter. En bearbeidet versjon publiseres som et engelskspråklig working paper. Prosjektet har også bidratt med en kronikk om akademikeres ansvar for å undervise og formidle spørsmål knyttet til 22. juli til studenter. Prosjektdeltagerne har bidratt til fire podcaster på norsk og engelsk om overgangsrettferdighet, de juridiske aspektene ved 22. juli, minnesmerker og sikkerhetsgjøringen av regjeringskvartalet. Prosjektet er presentert på styremøte i Støttegruppa for 22. juli. Med utgangspunkt i den sterke vekten på retten som styringsredskap, begrepet "overgangsrettferdighet" og en bred forståelse av samfunnssikkerhet undersøker den norske delen av prosjektet tvistene rundt gjenoppbyggingen av regjeringskvartalet, strid om minnesmerker og overlevende og berørtes velferdsrettigheter. Parallelt med de rettslige prosessene som har utspilt seg rundt Y-blokka, ble tvisten rundt byggingen av minnesmerker på Utøyakaia rettsliggjort. I tillegg har det dukket opp flere konflikter rundt veioppkallinger, og prosjektet følger disse. Prosjektet er også i gang med undersøkelser av hvordan regelverket om voldsoffererstatning og trygd er blitt praktisert i etterkant av 22. juli. Prosjektet undersøker hvilke grenser retten har trukket opp for hvem som er blitt tilkjent erstatning og fått innvilget trygdeytelser. Fordi RIPPLES er et av de få nyere prosjektene som går på tvers av helse, sikkerhet og ekstremisme knyttet til 22. juli, ønsker vi å bidra til å samle dette som samfunnsvitenskapelig og rettslig forskningsfelt. Prosjektets viktigste bidrag har vært fire akademiske arbeidsseminarer organisert rundt arbeidspakkenes temaer: Regjeringskvartalet, minnesmerker, velferd, og rettsstat og rettferdighet. Seminarene har funnet sted på zoom fra april til september 2021. Til hvert seminar har vi invitert de sentrale akademiske bidragsyterne på seminarets tema, inkludert medlemmer av prosjektstyringsgruppen. Seminarene har bidratt med nye perspektiver inn i prosjektet, og som følge av seminarene vil blant annet kjønnsperspektiv bli løftet tydeligere som et tverrgående perspektiv i prosjektet.

22 July 2011, Anders Behring Breivik massacred 77 people in a terrorist attack commonly referred to in Norway as '22 July'. The State responded with a rule of law approach to rebuild societal security. Yet beyond the criminal trial, the legal responses, including bureaucratic practices and regulatory techniques, have not been researched. To enhance future preparedness and public accountability, this knowledge gap must be bridged. Asking 'what is the role of legal responses in rebuilding and strengthening societal security after violent extremist attacks', this interdisciplinary, qualitative project develops a conceptual and empirical basis for exploring the legal ripple effects of 22 July, implicating multiple fields of public and private law. A study of responses to terror attacks in Manchester in 1992, 1996 and 2017 provides a comparative frame. The project is developed around three work packages: 1. Urban security: The role of law in the reconstruction of post-terrorism space and the securitization of urban space and urban life 2. Citizenship and rights: The role of welfare provision (livelihood/compensation) as contributors to societal security and resilience 3. Rule of law: political economy, societal security, and the resilience of the rule of law WP 1-3 will produce 6 case studies serving as the basis for articles, policy briefs, blog posts, op eds and a pedagogic pilot concept for higher education. Project partners are PRIO, Queen Mary UCL, U Warwick and U Manchester. The project team and advisory board consist of leading socio-legal, legal, security and urban studies scholars, with broad experience in research and policy-making on 22 July, societal security, and welfare and urban security implications of terrorism, and PhD and MAs. The objective is to produce high-quality scholarship and effective policy advice as well as publicly accessible documentation of the legal responses to these events, engaging all stakeholders in knowledge-based conversations.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko