Tilbake til søkeresultatene

FINANSMARK-Finansmarkedet

Oslo Macro Conference

Tildelt: kr 16 000

Oslo Macro Conference 2021 ble avholdt 19. og 20. august 2021, i Professorboligen, UiO, med deltagelse fra internasjonalt anerkjente forskere. Smitteverntiltak innebar at de fleste internasjonale deltagerne deltok på Zoom med publikum fra akademia og politikkinstitusjoner til stede i salen. Motivasjonen for konferansen er å opplyse den norske fagdebatten om makroøkonomiske problemstillinger, samt å forsterke forbindelsene mellom akademia, politikkmiljøer og de som deltar i det offentlig ordskiftet. Det var tre spesielt inviterte foredragsholdere: Elena Pastorino, Stanford, Ludwig Straub, Harvard, og Christoph Trebesch, Kiel. De andre presenatsjonene ble valgt ut etter en "call-for-papers". På den første dagen var presentasjonene inndelt i de fire fagkategoriene: Labor, Consumption and Covid, Interest Rates og Taxation and Consumption. Den andre dagen var presentasjonene inndelt i tre kategorier Fiscal policy and Redistribution, Debt and Finance og Distributions.

Konferansen har bidratt til en mer opplyst offentlig debatt i Norge om makroøkonomiske og finansøkonomiske problemstillinger. Særlig har konferansen bidratt til et kritisk blikk fra internasjonale forskere på fremtredende problemstillinger for Norge. En annen virkning har vært bedre kontakt mellom ulike økonomiske fagmiljøer i Norge. Begge deler har bidratt til å bedre kunnskap og grunnlag for beslutninger innfor politikk så vel som finans. Styrket kontakt med byråkrater og praktikere vil over tid bidra til relevante forskningsagendaer i de akademiske fagmiljøene.

Vi ønsker å organisere en årlig fagkonferanse i Oslo under paraplyen «makroøkonomi», med deltagelse fra internasjonalt anerkjente forskere. Målet er å bringe sammen et publikum fra akademia, politikkinstitusjoner (særlig Finansdepartementet, Norges Bank, Finanstilsynet og Skatteetaten), interesseorganisasjoner som NHO og Finans Norge, private finansinstitusjoner og journalister. Motivet er å opplyse den norske fagdebatten om makro- og finansøkonomiske problemstillinger, samt å forsterke forbindelsene mellom akademia, politikk- og finansielle næringsmiljøer, og de som styrer debatten i norsk offentlighet. Konferansen vil hvert år ha to deler. Første del vil være bygd rundt en aktuell politikkrelevant problemstilling. Her vil foredragene være særlig rettet mot beslutningstakere. Foredragsholderne vil være inviterte økonomer som er internasjonalt anerkjent som ledere innen sitt fagfelt. Her vil det også være en paneldebatt med internasjonale forskere og norske økonomer utenfor akademia. Andre del vil være en standard akademisk konferanse med inviterte foredragsholdere og en internasjonal utlysning ("call-for-papers"). Ettersom kvinner er underrepresentert innenfor feltet makroøkonomi, vil vi søke å alltid ha minst en kvinnelig hovedtaler. Tittelen for konferansen er Oslo Macro Conference. Konferansen ble arrangert første gang i august 2019. Erfaringen var svært positiv, med bred deltagelse fra akademia og beslutningstakere. Konferansen i 2021 er planlagt 19. og 20. august. Hovedtemaet for politikkdelen av konferansen er planlagt å være realøkonomiske konsekvenser av finansiell regulering. Nøyaktig avgrensing av temaet vil tilpasses foredragsholderne. Jennifer La'o (Columbia University) er allerede bekreftet som en av hovedtalerne dersom arrangementet finner sted som planlagt.

Budsjettformål:

FINANSMARK-Finansmarkedet