Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Autonomous Shipping Initiative for European Waters (AUTOSHIP)

Alternativ tittel: Initiativ for autonom shipping for Europeiske farvann (AUTOSHIP)

Tildelt: kr 12,7 mill.

AUTOSHIP samler globale aktører for å optimalisere innsats og investering for å utvikle og demonstrere neste generasjon autonome skip, gjennom integrasjon av evolusjonære og nye teknologier. Med utgangspunkt i partnernes avanserte teknologier og kunnskap, vil fem nøkkelteknologier som muliggjør (KET - Key Enabling Technology) for fjernstyrte og autonome (R&A) operasjoner bli utviklet og integrert i to demonstratorer, et Short Sea Shipping (SSS) fartøy og et Inland Water Ways (IWW) fartøy, og til slutt testet i virkelige omgivelser. Rammeverket for å gjøre neste generasjon autonome skip (NGAS - Next Generation Autonomous Ships) mulig og sosialt akseptert vil også bli adressert gjennom involvering av sentrale interessenter og relevante myndigheter. AUTOSHIP arbeidspakke 4, dekket av denne bevilgningen, vil demonstrere R&A operasjoner av et fiskefôrfartøy gjennom virtuell testing og reelle operasjoner. De viktigste demonstrasjonsmålene er (a) Demonstrere fjernoperasjoner fra operasjonssenter på land (Shore Control Center - SCC) ved manøvrering og seiling inn og ut av havner; (b) Demonstrere autonom seiling i åpent hav; (c) Demonstrere auto-dokking ved en valgt havn; (d) Demonstrere intelligente maskinerisystemer (Intelligent Machinery Systems ? IMS) funksjonalitet. Resultatene fra demonstrasjonen vil være gjeldende for lignende fraktefartøy som opererer på SSS-ruter. 30 måneder inn i prosjektperioden kan følgende viktige prestasjoner rapporteres: KMCM ble formelt slått sammen til KM fra 1. januar 2021. Prosjekteier er nå Kongsberg Maritime AS. Endring #2 ble godkjent av EU i slutten av november 2021. Mest relevant for WP4 er inkluderingen av to nye såkalte «linked 3rd parties» og to såkalte «3rd parties providing in-kind contribution against payment». Det er levert fire planlagte formelle leveranser, hvor en er et utkast grunnet prosjektstatus. En leveranse vil være offentlig tilgjengelig. Utviklingen av de fem KETene for R&A-systemet ? ett av hovedmålene i prosjektet ? er forsinket i henhold til de opprinnelige planene, hovedsakelig på grunn av COVID 19-situasjonen. I tillegg til KETene må det gjøres oppgraderinger og utvikling på flere eksisterende kontrollsystemer for navigasjon, manøvrering og automatisering. Dette for å utgjøre et komplett system som er i stand til å demonstrere R&A-funksjonalitet til TRL7 i henhold til plan. En forsinkelse i videreutviklingen av et av disse kontrollsystemene har også hatt betydning for fremdriften. Storyboardet som beskriver WP4 demonstrasjonsscenarioene har blitt ytterligere detaljert i mindre trinn, og hvert trinn har blitt analysert sammen med produkteiere og mannskapet på demonstratorfartøyet. Hensikten med denne øvelsen har vært å ytterligere detaljere de nødvendige egenskapene og begrensningene for hver komponent som utgjør R&A-systemet og samspillet disse imellom. Denne analysen implementeres i den tekniske systemmodellen og i V&V-planleggingen. Dette har så blitt brukt til å utlede detaljerte krav og som input til en funksjonell dekomponering som grunnlag for en HAZID som involverte også de eksterne interessentene EAS og NMA. Det har også skjedd en videreutvikling av den overordnede orkestreringen av R&A-systemet. Dette utføres av systemene Digital Master, Digital Navigator og Digital Chief. Oppgraderingen av MV Eidsvaag Pioner, som er nødvendig for å klargjøre demonstratorfartøyet som plattform for demonstrasjon av KET-ene, er planlagt i 3 faser. Fase 1 - sensorinstallasjon, og fase 2 - oppgradering av automatisering og kontrollsystem, er gjennomført denne perioden. Engineering for fase 3 - oppgraderingen av navigasjonssystemet og KET-installasjonen, er nesten fullført. Prosjektet har også vært med i NTNU-studentkonkurransen Njord ? The Autonomous Ship Challenge, hvor KM via AUTOSHIP har vært hovedsponsor. Den heldigitale konkurransen ble arrangert i august 2021, og studentene ble satt på prøve i tre kategorier: situasjonsforståelse, kollisjonsunngåelse og dokking. KM og Seatex assisterte Njord-teamet før, under og etter konkurransedatoen gjennom kompetansedeling og motivasjonssamtaler. En skalert demonstrator som integrerer og tester to av KETene - SA og ANS - i et testfartøyoppsett som ligner på WP4-demonstrasjonsfartøyet Eidsvaag Pioner, er ferdigstilt. Dette har gjort det mulig for prosjektet å kjøre relevante testscenarier på reelle sanntidsdata, et steg videre fra simulerte data og forhåndsinnspilte data. Prosjektets samlede fremdrift har vært tilfredsstillende til tross for utfordringene beskrevet i forrige rapport. Den generelle COVID-19-situasjonen har imidlertid i økende grad påvirket prosjektet denne perioden. Det samlede resultatet er en betydelig prosjektforsinkelse, og konsekvensene av forsinkelsen er under kartlagtlegging. En oppdatert prosjektgjennomføringsplan og endringssøknad vil snart bli presentert for både EU og NFR. Dette prosjektet mottar også midler fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020 under avtale nr. 815012.

The underlying concept of AUTOSHIP is to optimize efforts and investments to develop 2 operating autonomous vessels demonstrators, advancing common standards and enabling operations in a shorter time frame than expected: this will allow commercial applications of NGAS by the end of 2022. AUTOSHIP targets at developing and demonstrating to TRL 7 or above two fully autonomous vessels for Short Sea Shipping (SSS) and Inland Water Ways (IWW) services respectively in a real environment by joining a whole necessary value-chain of global players to define, enhance and test in real environment as Next Generation of Autonomous Ships (NGAS), integrating evolutionary as well as novel technologies. The project’s ambitions will leverage on (I) advanced Key Enabling Technologies (KETs), (II) solid industrial, investment and business/market worldwide, (III) participation in all major stakeholders organisations. The adopted methodology will combine technology development and integration into vessel construction, with regulations and cost-benefit analyses including operators, logistics and societal acceptance. AUTOSHIP will reach the target of the first Remote and Autonomous (R&A from now on) vessels at commercial level by the end of 2022, which will, by all means, revolutionize the waterway transport across continents and change the logistic model in Europe. Building on partners’ advanced technologies and know-how, the proposed NGAS will upgrade them and dramatically improve their businesses and competitiveness.

Aktivitet:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2