Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Utslippsfrie Hurtigbåter i Oslofjorden Et helhetlig transportsystem

Alternativ tittel: Zero-emission Express boats in the Oslo fjord A holistic transport system

Tildelt: kr 17,0 mill.

Prosjektnummer:

320954

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Mye av veinettet rundt Oslo er overbelastet. Dette gjelder spesielt for E18, Slemmestadveien og Røykenveien. Mange pendlere kjører inn og ut av Oslo, noe som fører til køer, utslipp av klimagasser, dårlig fremkommelighet for buss- og yrkestrafikk og i noen tilfeller også ulykker. Norled, Slemmestad Brygge AS og Brødrene Aa mener at mye av pendlertrafikken kan flyttes over til elektriske lavutslippshurtigbåter som vil gå regelmessig fra områdene rundt Oslofjorden og inn til Aker brygge. De vil nå utvikle et helhetlig transportsystem med stor kapasitet bestående av elektriske energieffektive hurtigbåter. Båtene vil kunne transportere 1 250 000 personer årlig. En hoveddel av prosjektet er knyttet til utvikling av løsninger av energieffektive fartøy som medfører redusert kostander, energibesparelse og vektbesparelse på fartøyet. Hurtigbåter er energikrevende og vektsensitive. Det vil forskes på nye fartøykonsept og modeller med lav vekt for å kunne utvikle fartøy som kan holde en viss fart og ha plass til batterier. Prosjektet skal også utvikle infrastruktur på land som ladeinfrastruktur, brygger, publikumsfasiliteter og enkel overgang til busser, sykkel og bil. Miljøeffekten fra prosjektet vil være betydelig. El-båt rutetilbud med årlig kapasitet på 1 250 000 passasjerer gir en CO2 reduksjon på 1877 tonn per år i forhold til hurtigbåter med diesel drift og en reduksjon på 4628 tonn per år i forhold til privatbil.

Prosjektet har som ambisjon at utvikle, produsere og drifte et nytt utslippsfritt hurtigbåtkonsept for indre Oslofjord. De mest sentrale FoU-utfordringene i prosjektet er: 1.) FoU på fartøydesign 2.) FoU på energioverføring til fartøy 3.) FoU på behovsprognoser Prosjektet skal utvikle et helhetlig transportsystem med stor kapasitet som driftes av energieffektive elektriske hurtigbåter. Transportsystemet skal gi en trygg, komfortabel, forutsigbar og god reiseopplevelse. Prosjektet skal også utvikle løsninger for energioverføring til fartøy som reduserer kostnader, energibruk og vekt på fartøyet. I tillegg skal prosjektet utvikle infrastruktur på land som innebærer; brygger med ladeinfrastruktur, fasiliteter for passasjerene og tilrettelegging for effektiv samhandling med matebusser, sykkel og bil. FoU-innsatsen i prosjektet ivaretar sikkerhet og funksjonskrav i utviklingen av transportsystemet. Målet med prosjektet er å utvikle en serie med nye fartøy som kan frakte flere tusen passasjerer hver dag, og dermed flytte passasjerer fra bil til båt og avlaste veinettet i regionen. Potensialet til CO2 reduksjon er beregnet til 1 877 tonn årlig, sammenliknet med samme fartøy med dieseldrift. Prosjektet har en lang og bred verdikjede. Den overordnede innovative dele er samfunnsutviklingen som vil skje som følge av det nye transportsystemet. Nye og fremtidsrettede arbeidsplasser vil bli skapt i hele verdikjeden og publikums brukeropplevelse knyttet til båttilbudet skal være betydelig bedre enn i dag. Prosjektet har også et stort internasjonalt potensial, da ideen kan videreføres i andre land.

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi