Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Vessel data and sharing for the machine economy

Alternativ tittel: Fartøydata og deling for maskinøkonomien

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektnummer:

321509

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Organisasjon:

Geografi:

En felles datainfrastruktur, 'Unified Hosting Service' (UHS), for innsamling, analyse og deling av data ombord skip har blitt opprettet av Telenor Maritime og er i ferd med å gjøres tilgjengelig for prosjektpartnerene. Videre har MQTT blitt valgt som teknologi for deling mellom mikrotjenester og applikasjoner ombord på skipet, og metoder for tilgangskontroll på data har blitt etablert. DNV har utforsket hvilke 'Distributed Ledger Technologies' (DLT) som fyller kravene til prosjektet og som dekker behovene mtp. å sikre at data ikke kan manipuleres.Tidligfase lokal implementering ved bruk av IOTA og Ethereum har blitt gjort, og ut i fra den lange rekken av tilgjengelige offentlige DLT løsninger skiller Ethereum 2.0 (ikke lansert) og VeChain seg ut mtp. bærekraftighet og smart contract egenskaper. Disse vil bli sett enda nærmere på, og minst en av dem implementert i en mer omfattende demonstrator applikasjon. Denne vil så bli testet på UHS med data samlet av andre mikrotjenester på samme infrastruktur. Prosjektet har engasjert en underleverandør til å utvikle en MRV/DCS 'uforanderlig' karbonutslipp rapport metodologi, som vil demonstrere at det er mulig å sikre denne typen data mot manipulering der hvor data genereres. Det vil da være mulig å verifisere/sertifisere data output som 'uforandret' og med tilstrekkelig integritet for bruk i årlig utslippsrapportering.

Today, each vendor or vessel owner collecting, storing and analysing data, needs to install and maintain the necessary HW and SW for this purpose, and each needs to arrange for access to vessel communications systems for ship-to-shore data transfer. Such solutions results in high complexity and low reliability and resource efficiency. This project will utilize Kubernetes technology as part of a unified hosting environment for managing onboard microservice applications utilising Docker containers and a tight integration with a global connectivity solution which can serve the maritime industry. Further, there is presently no way of verifying truthfulness of large amounts of data, as it may be manipulated voluntary or involuntary, by systems or by human interaction, by whomever has legal or illegal access to a particular system. Situations may arise where pressure, financial or otherwise, may compromise otherwise trustworthy stakeholders or individuals. Also, data integrity and quality may be affected by unintended technical tampering occurring during the multi-stage ship-to-shore data transfer. As the importance of data increases, the current situation cannot continue. There is a need to ensure and verify that data is not manipulated, fabricated or deleted. This project will develop a methodology which can utilize the containerised data infrastructure to ensure that data collected in various Docker containers are not tampered with, and allow stakeholders to verify that data has not been manipulated in any way. Combined, a containerized common data infrastructure for vessel microservices and the ability to verify the truthfulness of collected data, represents the substrate necessary for building a machine-to-machine economy in the maritime industry. This project will demonstrate that it is feasible to develop and integrate the different technologies required to enable the machine to machine economy in the maritime industry.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2