Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Optimizing marine battery operations using 6 years’ operational data from commercially operating vessels

Alternativ tittel: Optimalisert drift av maritime batterisystemer basert på 6 års operasjonelle data fra to kommersielle batterihybride fartøy

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektnummer:

321559

Prosjektperiode:

2021 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Det er et gap mellom insentiver og målsetninger for akselerert bruk av batterier i maritime sektor og de faktiske forbedringer som operatører og redere erfarer. Samtidig opplever flere norske skipsredere og operatører et økende økonomisk press for å gi betydelige bidrag til det grønne skiftet, blant annet gjennom innstallering av batterier Hovedmålet er å fremskaffe og teste metodikk for å optimalisere driften av batterier på batterihybride fartøyer for å maksimere nytteverdien av installerte batterier. Dette vil gjøres med utgangspunkt i allerede målte data på to kommersielle fartøyer samt målinger som vil bli gjort underveis i prosjektet. Optimaliseringen skal hensynta hvordan utslipp, drivstofforbruk, batteri degenerering og slitasje på dieselmotororer påvirkes av valgt driftsstrategi. Strategier vil bli testet ut på to kommersielle fartøy i løpet av prosjektperioden. Prosjektet har videre som mål publisere resultater for derigjennom å bidra til å øke investorers tiltro til at installasjon av batterier vil være fordelaktig.

To remain at the forefront of international efforts towards the electrification of waterborne transport, this project aims at increasing the operational benefits of marine batteries (MBs) on vessels by 5 to 10%. The project consortium has brought Havila, Equinor, Corvus, SINTEF and IFE together. To unlock MB extra operational benefits, three major innovations have been planned as follows. Firstly, a new integrated MB operational model will improve the current operational models by integrating three new MB operational modules. The first new MB operational data analysis and learning module will use a large amount (6 years) of operational data to highlight MB performances where most improvements could be gained. The second new module: MB degradation diagnosis and laboratory testing of new operational strategies aims to understand and minimize MB degradation under operational conditions on vessels. The third new module will explore MB operations with the existing onshore and future offshore charging facilities. This extends the current MB operations supporting diesel generators by keeping the generator at optimal efficiency. Secondly, testing new optimized MB operational strategies has been planned on two commercially operating offshore supply vessels (PSVs) for two and half years. A comprehensive testing program will ensure sufficient iterations to improve new MB operation models and to test 50% optimized MB operational strategies. The workable new optimal MB operational strategies on vessels will be identified. Thirdly, roadmaps to enhance investor’s confidence in installing more MBs on vessels will be based on the cost benefit analysis of new MBs integration on vessels and synergies of cross sector collaboration. The amount of data and close cooperation between theoretical aspects and practical testing and implementation in this project are unprecedented. This project will have high impact on future R&D of MB applications.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi