Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

HONEYMOORING - Effektiv forankring av flytende havvind-parker

Alternativ tittel: HONEYMOORING - Efficient mooring of floating windfarms

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektnummer:

321593

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Populærvitenskapelig framstilling - Oppdatert (Norsk) Honeymooring? er et revolusjonerende og kostnadsbesparende konsept for forankring av havvindparker og andre flytende innretninger til havs. Ideen er utviklet og gjennomføres av SEMAR AS. Numerisk modellering og analyser samt design og dimensjonering av komponenter gjennomføres for tiden i et større FOU prosjekt i samarbeid med SINTEF Ocean og Norcable AS. Prosjektet støttet av Norges Forskningsråd, TotalEnergies EP Norge AS og Equinor Energy AS. SEMAR AS har jobbet med marine strukturer og strukturanalyser siden tidlig på 1980-tallet, og har opparbeidet betydelig erfaring og historie fra marine operasjoner i maritim og offshore industri. Ett av hovedmålene for SEMAR AS fremover er å utvikle egne fortøyningskonsepter for flytende havvind, hvor de første skal prototype-testes i fullskala innen 2024. Hovedutfordringen ved forankring av flytende havvindparker i dag er at de er designet med utgangspunkt i tradisjonelle løsninger brukt innen olje og gass. Dette leder typisk til tunge og kostbare løsninger som ikke er tilpasset forankring av flytende vindturbiner. Honeymooring? derimot, er designet slik at det er spesielt egnet for serieproduksjon tilpasset flytende havvindsparker. Honeymooring? tilbyr besparelser gjennom optimalisering av forankringslayout og materialvalg, og bidrar til betydelig redusert CO2-utslipp og havbunnsrasering sammenlignet med tradisjonelle systemer bestående av kjetting. SEMAR AS vil sammen med partnere bygge en industriklynge innen forankringsløsninger og tilby markedet nødvendig ekspertise og med vår teknologi å bidra til å gjøre flytende havvind mer kostnadseffektivt. Honeymooring? vil bidra til at mange flere havvindparker blir lønnsomme og dermed ser dagens lys. Alt basert på kjente komponenter fra eksisterende teknologi, sammensatt på en innovativ og patentert måte for å imøtekomme en ny industri.

Honeymooring - ett nytt norsk industrieventyr innen forankring av flytende havvindparker; Hovedutfordringen ved forankring av flytende havvindparker er at de er designet slik man har gjort for offshore-industri. Dette er tunge løsninger skreddersydd for en oljeplattform. Honeymooring er designet for serieproduksjon tilpasset flytende havvind. Slik får vi redusert CO2-utslippet og stoppet ødeleggelse av havbunnen. Honeymooring er også svært mye billigere slik at vi kan bygge norsk industri på basis av teknologien. Norges Forskningsråd sin støtte til utviklingen er avgjørende for å løfte kunnskapen fra olje- og gass til flytende havvind. Semars målsetning er å bli verdensledende på design og leveranse av kostnadseffektiv, sikker og miljøvennlig forankring av flytende vindparker. Behov og muligheter: Markedet for flytende havvind-parker er i eksplosiv vekst. Semars løsning vil, på elegant vis, gi en kostnadseffektiv løsning som vil redusere totalprisen med 10% målt mot eksisterende offshore forankringsløsninger. Vi søker å bygge en norsk industri-klynge med internasjonalt gjennomslagskraft på basis av ideen. Eksempel: For en utbygging av Utsira Nord kan besparelsen bli ca 3,5 Mrd kr - på dette ene prosjektet som vil kunne gi 1500 MW. Dette tilsvarer ca 10 Alta-kraftverk. I Storbritannia er det planlagt for 40 GW = 267 Alta-kraftverk. I Europa skal det innen 2050 bygges ut 450 GW vindkraftverk. Markedsmulighetene for smarte løsninger for offshore havvind er svært store. Honeymooring vil være et betydelig bidrag i klima-løsningen for framtiden.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi