Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Gut microbiota profile recognition in IBD patients

Alternativ tittel: Identifisering av tarm mikrobiota profiler i IBD pasienter

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

326538

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Genetic Analysis’ (GA) har som mål å visualisere menneskers tarm mikrobiotahelse ved lett tilgjengelige og pålitelige verktøy for profilering av bakterier. GA har utviklet og lansert GA-map®-plattform, en standardisert metode for tarm mikrobiota testing. Den patenterte GA-map®-teknologien er basert på et gitt forhåndsdefinert utvalg av bakterier (pre-determined targets, PDT). Dette standardiserte panelet av bakterier er innebygd i analysen, og forblir uendret i produktets levetid. Denne tilnærmingen oppfyller standardiserings kravene for en diagnostisk test til klinisk rutinemessig bruk. Per i dag finnes ingen metode for å forutsi hvorvidt en individuell IBD pasient vil få et mildt eller alvorlig sykdomsforløp, og det er fremdeles et uoppfylt medisinsk behov å finne den beste behandlingen. Tarm mikrobiota representerer et dynamisk miljø hvor balansen mellom pro- og anti-inflammatoriske bakteriearter er av stor betydning. Kartlegging av tarm mikrobiota kan derfor gi et unikt innblikk i mekanismene som forutsier sykdomsforløp og et verktøy for å finne den mest effektive behandlingen. I dette prosjektet vil GA utvikle en brukervennlig in vitro diagnostisk test for gjenkjenning av bakterieprofiler hos IBD-pasienter. Resultatene fra testen vil bidra til bedre beslutninger vedrørende sykdomsutvikling og mulige behandlingsmetoder.

Genetic Analysis’ (GA) mission is visualizing the human microbiota health by easily accessible and reliable bacteria profiling tools. GA has developed and launched the GA-map® platform, a standardized method for gut microbiota testing. The patented GA-map® technology utilizes a pre-determined targets (PDT) approach, where a standardized set of bacteria targets are built into the assay, and this bacteria panel remains unchanged during the lifetime of the product. This approach meets the requirements for clinical routine use. As of today, there are no solutions able to predict if an individual IBD patient will suffer from mild or severe disease course and finding the appropriate treatment scheme is therefore still an unmet medical need. The intestinal microbiota represents a dynamic environment in which the relative balance of the composition of pro- and anti-inflammatory bacteria species is known to be highly relevant. Mapping of the intestinal microbiota can therefore provide a unique insight to the mechanisms predicting a disease course, and to find the most effective treatment scheme. In this project, GA will develop an easy to use, in vitro diagnostic test for profile recognition in IBD patients. Through gut bacteria profile recognition, the test will provide actionable results to allow for informed decisions regarding disease management and treatment. Importantly, the intervention can be used by any molecular diagnostics laboratory, and will therefore be easily accessed by the health care. The development and validation of the test will be done in collaboration with university hospitals and R&D partners at the forefront in this research field internationally. The successful completion of this project will provide a non-invasive tool for profile recognition useful in guidance to identify the best treatment option for the individual IBD patient.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena