Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Improving ship and cargo tracking with multi-source spatial data

Alternativ tittel: Bedre bruk av satelittdata til sporing av skip og last

Tildelt: kr 16,1 mill.

Det siste tiåret har det blitt betydelig enklere å følge ferden til store lasteskip over verdenshavene ved bruk av såkalte AIS data (Automated Identification System data) som angir skipets posisjon og med signaler som kan plukkes opp av satellitter. Denne type data har imidlertid flere begrensninger: de er ufullstendige i tid og rom, de kan manipuleres, AIS senderen kan slås av, og de sier ikke noe om hvilken type last som er ombord. Målet med SHIPTRACK prosjektet er å undersøke og demonstrere hvordan andre typer satelittdata kan supplementere AIS data for å øke presisjonen og informasjonen som kan hentes ut. Dette gjelder særlig optiske satelittdata (d.v.s. bilder av jordens overflate) eller satelittradardata som måler høyden til objekter eller landskapsformasjoner. Eksempelvis kan vi se for oss at optiske data kan brukes til å identifisere hvilke råvarer som ligger lagret i havneterminaler rundt om i verden, som igjen kan benyttes til å bestemme hvilken type last som tas ombord eller losses fra et skip. Tilsvarende kan man måle høyden på lagrede hauger av f.eks. kull i en havn over tid for å identifisere trender i tilbud og etterspørsel etter råvaren. Prosjektet SHIPTRACK er et tverrfaglig samarbeid mellom SNF AS ved Norges Handelshøyskole i Bergen, UiT Norges Arktiske Universitet i Narvik, oppstartsselskapet Vake.ai, rederiene Western Bulk og Utkilen, samt Bergens Rederiforening.

Ship tracking data from the Automated Identification System (AIS) has several known quality issues: incomplete coverage in space and time, often erroneous data, and ease of manipulation. Moreover, AIS contains no information about cargo type, the true cargo volume/weight onboard, or the storage situation in the port. These challenges create the need for new knowledge in three main areas: Firstly, to identify and utilize alternative data sources that can be fused with AIS ship position data in order to fill in the gaps. Secondly, to develop novel methods to remotely identify the cargo types stored or loaded/discharged in a particular terminal. Thirdly, to track changes in stored volumes in wet and dry bulk ports using remote sensing technology. The SHIPTRACK project is a co-operation between shipping researchers at NHH/SNF, satellite data experts at the UiT Arctic University at Narvik, remote sensing startup VAKE.ai, shipping companies Utkilen and Western Bulk, and the Bergen Shipowners' Association. The project is highly interdisciplinary and aims to develop new knowledge from fusing satellite (optical and radar) and AIS data. The project intends to develop novel methods for the automated tracking of ships (during gaps or faulty AIS transmissions) and the extraction of metadata such as speed and loading condition from optical satellite data. Combined with new methods for the classification of commodity types and monitoring of stored volumes (both liquid and dry bulk) using remote sensing, this creates a very powerful tool for increasing visibility in the commodity supply chains and bulk freight markets. In terms of impacts, the project results contribute to better spatial resource allocation for bulk commodities, for instance by reducing uncertainty in restocking decisions, demand estimates and transportation planning. Improved ship tracking also facilitates safer and more efficient transportation and the prevention of potential of illegal and harmful activities.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2