Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Intelligent Ship Transport Systems

Alternativ tittel: ITS for shipping

Tildelt: kr 11,4 mill.

Skipsfarten spiller en global og ekstremt viktig rolle, ettersom nærmere 90% av verdenshandelen går på kjøl. Dette inkluderer essensiell last slik som mat, drivstoff og medisinsk utstyr. Imidlertid er det også en relativt liten sektor. Det er bare rundt 100 000 skip større enn 100 bruttotonn i internasjonal fart, sammenlignet med rundt 1,3 milliarder biler rundt om i verden. Den totale verdien av de 50 000 største skipene er mindre enn halvparten av aksjeverdien til Apple! Selv om utviklingen innen intelligente transportsystemer (ITS) har gått raskt for bilindustrien de siste 10 årene, hadde skipsfarten en sterk og tidlig start på digitalisering fra rundt 1980, men henger nå stadig lengre etter. Resultatet er at skipsfarten opplever et raskt økende digitalt gap sammenliknet med landbasert transport. Med en stadig sterkere etterspørsel etter energieffektivitet, bærekraftig drift og robuste forsyningskjeder, er det et stort behov for å lukke dette gapet. Dette er spesielt knyttet til sømløs integrasjon mellom skipssystemer, havner og innlandstransport, det vi kan kalle "maritimt sammenkoblet ITS." Siden den maritime sektoren er relativt liten, kan vi imidlertid ikke stole på at nye integrasjonsløsninger blir utviklet av markedet selv. I dag er det for mange forskjeller mellom IT -systemene på individuelle skip og havner for enkelt å kunne distribuere nye og innovative integreringsløsninger. Dette gjelder både datasystemene og protokollene for integrasjon mellom systemer. Målet med ISTS er å la en rekke aktører, også konkurrenter, samarbeide om de prekompetitive aspektene ved et internasjonalt maritimt ITS-økosystem. Prosjektet vil integrere pågående standardutvikling med utvikling av en ny integrerende maritim ITS-arkitektur. Inkludert i dette er forskning på kost-nytte for standarder samt brukerkrav knyttet til en slik arkitektur. Arbeidet vil bli koordinert med lignende initiativer internasjonalt.

The ISTS vision is the establishment of an international ITS architecture for the maritime sector to contribute to an interoperable and user-oriented maritime ICT ecosystem. When the Norwegian industry and authorities develop new digital services and systems, they can be deployed without hindrance in the worldwide market. By establishing an enabling architecture for maritime digitalisation, this project will also address the three following thematic priorities in the MAROFFs program plan: • Safety and security at sea through increased digitalization and e-navigation • Opportunities in ocean industries through a level playing field and reduced cost-base • Autonomous and remote-controlled vessels using digital standards for cost-effective and sustainable implementation ISTS is a cooperative and pre-competitive project to leverage industrial domain knowledge in the specifically selected domains and leading scientific and technical expertise on user requirements, ICT systems, and architectures. To realize the ISTS vision, close cooperation among many partners is imperative. Authorities will be central as they have been the main driving actors in standardisation so far. Equipment suppliers, class societies, and ports are users and developers that also need to be involved. Therefore, the project will facilitate close cooperation between all essential commercial maritime actors and R&D partners, and regulatory bodies, both nationally and internationally. The project is organized into six work packages; user orientation, architecture, standards development, international coordination, evaluation and verification, and project management. The project consortium consists of 14 partners and includes R&D, the maritime industry, service providers, and relevant authorities.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2