Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

ZechTec: A Renaissance of Central North Sea Salt Tectonics

Alternativ tittel: ZechTec: A Renaissance of Central North Sea Salt Tectonics

Tildelt: kr 12,1 mill.

Den sentrale Nordsjøen (SNS) har vært et viktig område for utvinning av olje og gass i over 50 år. Når vi i de kommende tiår skal redusere karbon-utslipp vil denne regionen spille to viktige roller. Regionen vil for det første by på muligheter for undergrunnslagring av karbon, samtidig som det vil fortsette å være et sentralt område for utvinning av hydrokarboner på norsk sokkel. Nøkkelen til å begge disse aspektene ligger i å forstå Zechstein Supergroup, som er en bergartsgruppe i undergrunnen som er rik på saltavsetninger, og som både er mobil (dvs. den oppfører seg omtrent som tannpasta over geologisk tid, og deformerer omkringliggende bergarter) og kan forsegle store mengder væske og gass under seg. En forbedret forståelser av hvordan saltavsetningene har påvirket geologien i SNS er derfor kritisk viktig. Den eksisterende kunnskapen om disse avsetningene ble utviklet for ca. 30 år siden, basert i stor grad på seismiske data av begrenset kvalitet, og på geologisk-faglige forståelse og konsepter som i dag i er utdatert. Det er derfor på høy tid å se på saltavsetningene i SNS på nytt. Prosjektets mål er et gjennombrudd i forståelsen av den geologiske utviklingen av SNS i sen-permisk og triassisk tid, med fokus på rollen saltavsetningene har spilt. Dette er nå mulig grunnet rik tilgang på høy-kvalitets seismiske data, og anvendelse av nyvunne konsepter innen salttektonikk. Prosjektet kombinerer observasjoner fra seismikk og brønndata med eksperimentelle og numeriske modeller av saltbevegelser i SNS. Gjennom fire arbeidspakker addresseres spørsmål som: i) Hvordan varierer saltavsetningene? ii) Hva utløste saltbevegelsene i ulike deler av SNS? iii) Hvilke typer saltstrukturer ble utviklet i ulike deler av SNS, og hvorfor? iv) Hvordan har saltet påvirket landskapsutvikling og avsetning av sedimenter? Projektet ventes å bidra med sentral ny kunnskap om salttektonikk i SNS, og vil gi ny innsikt med relevans for CO2-lagring og utvinning av hydrokarboner i SNS.

The Central North Sea (CNS) has been a world-class hydrocarbon province for several decades, with flow of the salt-rich Zechstein Supergroup (ZSG) (Lopingian) having contributed to the accumulation of significant hydrocarbon reserves. As a result, many of the founding concepts of salt tectonics were developed in the CNS, although: (i) difficulties with near- and intrasalt seismic imaging; and (ii) a focus on shallower, better imaged, and arguably simpler petroleum systems, mean fundamental questions remain regarding the salt-tectonic development and structure of the CNS during the Lopingian (Late Permian) and Triassic. By helping answer these questions, ZechTec will provide a step-change in our understanding of the link between salt deposition, deformation, and related sedimentation, helping unlock the hydrocarbon potential of the Lopingian and Triassic petroleum systems. Now is the time to answer these questions, given that: (i) near-field reserves are urgently required to extend the life of existing fields; (ii) there has been a substantial increase in the quality and quantity of seismic and borehole data in the CNS; and (iii) 3D seismic data quantity and quality has fueled an explosion of new salt-tectonic concepts, based largely on the study of salt basins outside the CNS. The ZechTec project is thus timely, multidisciplinary, and ambitious, integrating geophysical and geological data to provide the first-ever basin-scale synthesis of ZSG salt deposition and tectonics, and the impact these jointly have on the Lopingian and Triassic evolution petroleum systems. Concepts arising from our subsurface analysis of a natural salt-tectonic system will be tested and refined with novel scaled physical and finite element numerical models. Our next-generation tectono-sedimentary models will help refresh industry practices and knowledge in the CNS, with the concepts arising from our work being applicable to other salt basins, and in the derisking of C02 storage sites.

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum