Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Happy City® - Patentert plassbestemt parkeringsløsning for el-sparkesykler

Alternativ tittel: Happy City® - Patented e-scooter parking method & system

Tildelt: kr 6,0 mill.

Sparkpark AS er fremtiden for en bærekraftig mikromobilitet. Happy City® muliggjør trygg og regulert parkering av el-sparkesykler. Sparkpark AS lanserer en ny og patentert system som har fått navnet Happy City®. Dette systemet organiserer og regulerer parkering av delte el-kjøretøy på dedikerte parkeringsplasser med nøyaktighet som kreves for at denne mikromobiliteten skal fortsatt kunne eksistere i byene som et grønt transportalternativ. Uten et fungerende og posisjonspresist parkeringssystem vil denne tjenesten ikke kunne eksistere sammen med andre brukere av byen. Erfaring fra andre større europeiske byer som f.eks København, er utleie av el-sparkesykler blitt forbudt å benytte i sentrumskjernen, grunnet fare for liv og helse på grunn av hensatte sparkesykler. Happy City® er det manglende leddet mellom det offentlige, private utleieaktører og brukerne. Med sitt unike patenterte system oppdages det om el-sparkesyklene er innenfor eller utenfor oppmerket parkeringssone. Turen kan ikke avsluttes utenfor bestemt oppmerket parkeringsplass. Alt skal skje i samme APP som kunden benytter til å leie el-sparkesykkelen. Dette blir enkelt for brukeren, vil skape en forutsigbar virksomhet for utleieaktørene og bærekraftig bymiljø. Prosjektet er et innovasjonsprosjekt i næringslivet, finansiert av Norges Forskningsråd. FoU partner i dette prosjektet er SINTEF.

FoU-prosjektet har nådd sine målsettinger med en fungerende Happy City posisjoneringsløsning. Men de virkelige effektene og verdiene for byene og dens innbyggere vil være synlig først etter at produktet er kommersialisert.

Happy City® er en ny tjeneste som skal bidra til at el-sparkesykler blir parkert innenfor anviste parkeringssoner etter endt tur. Det unike ved Happy City® er at riktig parkering av sykkelen er helt nødvendig for å kunne avslutte leieforholdet. En slik løsning betyr naturlig nok at alle som leier en el-sparkesykkel vil ha en stor interesse av å parkere sykkelen innenfor anviste parkeringssoner, fordi man ellers ikke vil få anledning til å avslutte leieforholdet. For å utvikle alle delmoduler i hardware og i software som inngår i innovasjonen kreves ekspertise på ulike felt og FoU-innsatsen vil være sentral for å realisere verdiskapingspotensialet for Happy City®. Den mest sentrale FoU-utfordringen er å vite nøyaktig hvor sparkesyklene er når de parkeres, med en ønsket nøyaktighet ±30 cm. For å lykkes må det utvikles en helt ny posisjoneringsløsning som inkluderer alternative antenneløsninger med fasestyring i to plan og tilhørende algoritmer for posisjonsbestemmelse. I tillegg må systemet kunne tilpasses ulike størrelser og utforminger av parkeringssone. Antennen er en kritisk komponent som skal utvikles i dette prosjektet. For å innfri krav til en slik posisjonsnøyaktighet vil vi undersøke flere metoder for estimering av såkalt angle-of-arrival (AoA). Dette er en posisjoneringsteknikk som nylig ble lansert i den nyeste versjonen av Bluetooth, og som er utviklet nettopp for applikasjoner som baserer seg på å posisjonere objekter innenfor tingenes internett. Nøyaktigheten på posisjoneringssystemet vil alltid være begrenset og all erfaring tilsier at teknologi av og til feiler. Det kan dukke opp tvilstilfeller der en bruker mener sparkesykkelen er parkert rett mens systemet likevel sier nei. Prosjektet har som mål å hindre at dette skjer, men når de skjer en sjelden gang, skal Happy City® evne å løse opp i disse tvilstilfellene også - for eksempel ved hjelp av ekstra tjenester i appen der kunden på en alternativ måte dokumenterer korrekt parkering.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena