Tilbake til søkeresultatene

TRANSPORT-Transport 2025

PakkeTaxi - Grønn og effektiv mobilitet for varer og tjenester

Alternativ tittel: ParcelTaxi - Green and efficient mobility for goods and services

Tildelt: kr 69 761

Mens gatearealer omprioriteres for å tilrettelegge for at flere reiser klimavennlig og byrom oppgraderes for opphold og mer byliv, opplever noen grupper at tilgjengeligheten i byene både blir mer utfordrende og tidkrevende: de som skal holde byene i gang med varer, tjenester og service. Hvordan kan vi inkludere bylogistikken bedre i byutviklingen, og sørge for at også disse gruppene kan løse sine oppgaver på en smartere, grønnere og mer effektiv måte? * 30% av utslipp kommer fra transport. Samkjøring av varetransport vil få en direkte innvirkning på utslipp. * Fremkommeligheten og sikkerhet for fotgjengere og syklister forbedres når de store lastebilene forsvinner fra bybildet.

PakkeTaxi skal optimalisere hvordan transport og distribusjon av varer foregår samtidig som trafikk i byen reduseres. For å få dette til må det utvikles en IKT løsning der aktørene kan bestille og utføre transport. IKT løsningen skal kunne optimalisere for samkjøring når dette er mulig. Det skal optimaliseres slik at henting av varer og levering av varer skjer på samme kjøring dersom det er forsvarlig. IKT løsningen skal kunne samhandle med systemer for elektroniske nøkler slik at varer kan leveres inn dører og lignende. Det må utvikles forretningsmodeller for samkjøring av varer som fungerer for de involverte partene (transportør, sjåfør, avsender, mottaker ++) Det må defineres avtaler om bylogistikkdepot / samleterminal i samråd med kommunen og aktørene

Budsjettformål:

TRANSPORT-Transport 2025