Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

AMmoniA Zero Emission abateMENT (AMAZEMENT)

Alternativ tittel: Ammoniakk nullutslipp marin teknologi

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektnummer:

332136

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Skipsfart er den mest effektive metoden for å transportere last, men til tross for dette har global skipsfart et betydelig karbonavtrykk. Sektoren står i dag for omtrent 3 % av globale CO2-utslipp. I tillegg forventes det at konsekvensen av andre skadelige utslipp, som svevestøv og svoveloksider (svært skadelige for lungene), å være enda større. Globale myndigheter prøver å løse problemet på ulike måter. I 2020 introduserte Den Internasjonale Sjøfartsorganisasjonen (IMO) regler for å begrense svovelutslipp og har nå satt nye mål om å redusere CO2-utslipp ytterligere. Avkarbonisering av skipsfarten er nødvendig, men vil være ressurskrevende og utfordrende. Den globale skipsflåten er helt avhengig av fossilt brensel, men nye drivstoff og teknologier gjør fremskritt i sektoren. For eksempel blir skip elektrifisert, seil gjør comeback som et hjelpemiddel for fremdrift, og nye lovende drivstoff som hydrogen, metanol og ammoniakk (NH3) testes ut. Ammoniakk, produsert ved hjelp av fornybar energi, er et meget lovende drivstoff for flere shippingsegment. Det er karbonfritt, har høy omsetning, og høy energitetthet. Dessverre vil ammoniakk, i likhet med andre lovende drivstoff, generere noen utslipp under forbrenning. AMAZEMENT-prosjektet (AMmoniA Zero Emission abateMENT) fokuserer derfor på å utvikle en teknologisk løsning som minimerer utslipp fra ammoniakk som maritimt drivstoff. Dette muliggjøres ved å utvikle en teknologi som reduserer følgende utslipp fra en motor som forbrenner ammoniakk: - Uforbrent ammoniakk (NH3) – Risiko for menneskers helse - Nitrogenoksider (NOx) – Bidrar til sur nedbør - Lystgass (N2O) – Drivhusgass, 300 ganger mer skadelig enn CO2 Teknologien vil konvertere disse utslippene fra forbrenningsprosessen til ufarlig nitrogengass og vann, slik at den rensede gassen trygt kan slippes ut i luften. Denne prosessen er avgjørende for bruk av ammoniakk som et miljøvennlig drivstoff for skipsfarten.

The AMAZEMENT (AMmoniA Zero Emission abateMENT) project aims to develop a new abatement system for the removal of nitrous oxide (N2O), nitrogen oxides (NOX) and ammonia slip (NH3) from the exhaust gas of an ammonia fuelled engine used for maritime propulsion and power generation. It is comprised of fundamental changes to the abatement system technology used for removal of atmospheric pollutants from marine engine exhaust gas. The project will enable the use of ammonia as a carbon free marine fuel with zero or extremely low pollutant emissions and it will demonstrate the multi-stage abatement system capable of removing the exhaust gas’s polluting components. Stricter emissions regulations are an imminent challenge for the maritime industry. To mitigate the environmental threat imposed by greenhouse gases (GHG) and other pollutants, the International Maritime Organisation (IMO) has set the target of a reduction in CO2 emissions by 40% by 2030 and an overall reduction in greenhouse gas (GHG) emissions by 2050. To achieve zero emission vessel operation shipowners are looking to ammonia as a fuel due to its high energy density, existing and mature production and storage, and ability to be produced from renewable energy. When combusted in-engine, the exhaust gas will contain nitrogen oxides (NOX), un-combusted ammonia (NH3), and nitrous oxide (N2O). The most challenging component to abate is N2O, a potent ozone depleting GHG and it has approximately 300 times higher global warming potential than CO2. Land-based methods utilise specialised catalysts and the high temperature of the gas for efficient abatement. Ammonia fuelled engine exhaust gas will be significantly lower resulting in zero to very-low conversion using existing methods. The AMAZEMENT project aims to develop a N2O catalyst with a high conversion rate at sufficiently low temperatures as part of a system treating N2O, NOX and NH3 present in the exhaust gas from an ammonia engine.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi