Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SKidx: Platform for classification and characterization of ski properties for cross-country skis

Alternativ tittel: SKidx: Plattform for klassifisering og karakterisering av skiegenskaper til langrennsski

Tildelt: kr 13,9 mill.

Når en skal vurdere hva slags langrennsski som fungerer best for den enkelte skiløper tar en som oftest utgangspunkt i skienes spenn. Ut over dette har forståelsen av skienes karakteristikk og dets betydning i samspillet mellom skiløperen og ulike snø og føreforhold har endret seg lite de siste 25 årene. I denne perioden har både ski og skiteknikk endret seg. Rådende metodikk og teknologi for måling av skienes spenn har derfor vist seg å gi begrenset kunnskap om en ski er optimal i forhold til den enkelte skiløpers egenskaper og ferdigheter. Prosjektet har som mål å utvikle ny metodikk og teknologi for persontilpasning av langrennsski. Forskningen vil fokusere på utvikling av måleteknikker og sensorer for bedre karakterisering av ski når de skal plukkes ut for den enkelte skiløper. Prosjektet vil også utvikle metodikk for å måle skiparets respons på ulike føreforhold ute i skiløypa, og demed kunne gi informasjon om optimal bindingsposisjon for å oppnå best mulig feste og gli. Prosjektet vil koble skidata generert i laboratorium med data generert under bruk av ski. Forskningsprosjektet drar veksler på kunnskap generert spesielt innen konkurranselangrenn, men ny metodikk og teknologi vil komme alle grupper skiløpere og skigåere til gode. Det vil sikre gode ski for alle skiløpere i alle aldre; skape større rettferdighet i skiidretten når det gjelder tilgang til ski med optimale egenskaper; og redusere behovet for mange ski og dermed bidra til en mer bærekraftig og miløfokusert skidrett.

Prosjektets mål er en digital plattform for innsamling, prosessering og analyse av data for klassifisering og karakterisering av skiegenskaper til premium langrennsski. Dette vil gi oss mulighet til å tilby en løsning der ulike kundesegmenter som produsent, importør, sportsforretning, teams og lag, og den enkelte skiløper kan identifisere best mulig ski gitt personspesifikke behov og ulike føreforhold. Platformen muliggjør et paradigmeskifte i identifisering og anvendelse av langrennsski. Det unike ligger i kombinasjonen av å koble og analysere skidata generert i laboratorium og data generert under bruk av ski. Vi vil utføre forskning for å utvikle avanserte sensorer og måleteknikker for registrering av fysiske parametere i langrennsski, som vil muliggjøre en fullstendig modellering av hvordan skiene oppfører seg under varierende bruk. Samtidig vil vi utføre forskning på hvilke parametere og sensorer som er avgjørende for en forståelse av skiens respons på ulike fører for å kunne avdekke til enhver tid optimal posisjon for skibindingen. Videre vil vi forske på et analyseverktøy bestående av algoritmer, dataintegrasjonen og database for å kunne gi ulike brukergrupper ønsket informasjon, f.eks.om skiens karakteristikk og optimal bindingsposisjon.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena