Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Hvordan kan Norge skape 100 "Langskip" på kontinentalsokkelen og eksportere den norske kunnskapen verden rundt?

Alternativ tittel: How can Norway create 100 "Longships" on the continental shelf and export Norwegian knowledge around the world?

Tildelt: kr 40 000

Prosjektnummer:

332924

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Geografi:

Konferansen CCS Technology Conference arrangeres i Stavanger 13. januar 2022, og har som hovedmål presentere siste nytt innen teknologisk utvikling av fangst, transport og lagring av karbondioksid, og diskutere hvordan Norge kan akselerere utviklingen videre. Langskip-prosjektet skal demonstrere at det er mulig å lagre CO2 fra tredjeparter i undergrunnen på kontinentalsokkelen. Imidlertid er det ikke planlagt mer enn et titalls millioner tonn lagret i Langskip. Norsk kontinentalsokkel har rom for å lagre mye mer, hele 70 millarder tonn CO2. På verdensbasis slipper vi ut over 40 milliarder tonn CO2 i året og det er bare 420 milliarder tonn "igjen" før verden går forbi 1,5-gradersmålet og 1200 milliarder tonn CO2 for 2-gradersmålet fra Parisavtalen. Norge har potensial til å romme store deler av Europas CO2 og øke verdens mulighet til å unngå utslipp av CO2 fra industrier som vanskelig kan unngå å danne CO2, for eksempel stål og sementindustri. Konferansen vil dele kunnskap om hvordan hvordan vi kan realisere dette potensialet.

Prosjektet "CCS Technology Conference 2022" er en dagskonferanse der vi vil presentere siste nytt innen teknologisk utvikling av fangst, transport og lagring av karbondioksid, og diskutere hvordan Norge kan akselerere utviklingen videre. Hensikten med konferansen er å inspirere flere potensielle aktører i CCS-verdikjeden til å delta i og utvikle nye CO2-lagringsprosjekter. På konferansen reflekteres det over hva utfallet av COP26 betyr for Norge og Stavanger. «Langskip» er startpunktet, og hvordan vi skalerer opp raskt over hele verden for å gi et betydelig bidrag til å begrense global oppvarming. Konferansen finner sted i Stavanger, der det finnes nødvendig kompetanse og beslutningstakere for utvikling av CCS. Konferansen retter seg mot alle som er interessert i dekarbonisering av industri i Norden. Blant foredragsholderne er: ingeniører, forskere, ledere og beslutningstakere og representanter fra politisk ledelse.

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering