Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Primary Flow Reference for CCS

Alternativ tittel: Primærstrømreferanse for karbonfangst og -lagring

Tildelt: kr 8,0 mill.

Karbonfangst og -lagring (CCS) er en lovende teknologi for å nå klimamålene. I nær fremtid vil CCS utvikle seg mot at karbonfangsten gjennomføres for industriområder som er organisert i fangst-klynger. Fanget CO2 blir deretter transportert til permanente lagringsplasser ved hjelp av ulike transportmidler, inkludert skip og rør. Dette krever pålitelige løsninger for besittelsesoverføring, der nøyaktige og sporbare målinger av CO2-mengder er viktig av skattemessige og kommersielle grunner. For å oppnå et pålitelig system må en primærstrømreferanse og sporbare målemetoder for komprimerte væsker, slik som CO2, utvikles. PREFERENCE vil bane vei for økt sporbarhet i CO2-målinger ved å utvikle et nytt konsept for primærstrømreferanser. For å utløse det fulle potensialet til metrologi innen CCS, samler PREFERENCE viktige industri- og forskningsaktører i et konsortium som sikter på høy kvalitet innen innovasjon og forskning. Prosjektet koordineres av SINTEF Energi som sammen med NTNU og KROHNE skal gjennomføre forskningsaktivitetene, samt utdanne en doktorgradsstudent. KROHNE bidrar også med kunnskap og utstyr for testing. Ytterligere industripartnere; Equinor, Total Energies, Gassco, Lundin og Wintershall, støtter prosjektet økonomisk.

Accurate and traceable fiscal metering of CO2 is required to quantify the value of stored CO2 and is thus essential to validate the CCS business model. With full-scale CCS demonstration under development, it is imperative to focus on the widespread deployment of CCS. Upscaling will require the inclusion of industrial clusters and more complex transport networks, which demands reliable custody transfers that include accurate and traceable metering of CO2 for fiscal and commercial purposes. Traceable flow metering must be based on a primary reference. PREFERENCE aims to pave the way toward CO2 metering traceability and progress CO2 metrology. PREFERENCE will investigate the feasibility of a novel concept for a primary flow reference targeting compressed liquids. The project encompasses the development and experimental testing of a prototype, as well as the use of a digital twin to reduce the risk and accelerate the design of a full-scale solution. Successful project execution will position the Norwegian research base at the forefront of CCS metrology and open economic perspectives for the Norwegian industry and society.

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering