Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Energidagene 2022

Tildelt: kr 99 999

Energidagene i Trondheim er en årlig fornybarkonferanse som samler sentrale aktører som skal løse og gjennomføre utfordringene og ambisjonene i det grønne skiftet – fra næringsliv og industri til forskning, offentlige myndigheter, finans og virkemiddelapparat. Vi står midt i en energikrise. Men grønn teknologi er moden. Fornybar energi er konkurransedyktig. 2030 er rett rundt hjørnet. Hvis vi ikke skal gjøre det nå - når da? Sommerens store nyhet var Enovas utdeling av midler til hydrogenknutepunkt. To av disse skal bygges i Trøndelag. Samtidig bygger norsk maritim industri verdens første nullutslippsfartøy. Nå skjer det for alvor det vi har snakket om i mange år. Vi flytter en hel verdikjede fra fossilt drivstoff til fornybar energi. Maritim nullutslippsteknologi skal med andre ord piloteres i stor skala. Det er en pangstart på et krevende hekkeløp der målet er et grønt industrielt løft. Den fornybare fremtiden handler imidlertid om mer enn hydrogen som energibærer. Nye forretningsmodeller, robuste strømnett, bærekraftige energisystemer og smartere utnyttelse av energien som produseres, er avgjørende for å nå nasjonale klimamål samtidig som vi øker verdiskapingen. Men hva betyr alt dette i praksis? Under Energidagene 2022 møter du sentrale aktører som nå jobber med konkrete løsninger for den fornybare fremtiden. Du får høre hvorfor og hvordan hydrogen skal etableres som energibærer innen maritim transport – og hvilke utfordringer og muligheter det medfører. Du får også lære hvordan det jobbes for å skape bærekraftige byer og samfunn, og hva det betyr for fremtidens energisystem.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi