Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

Zerorapporten 2024: ZERO sjekker tempoet på vei mot 2030

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektnummer:

351850

Prosjektperiode:

2024 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

I april 2022 fylte Miljøstiftelsen ZERO 20 år og i den forbindelse arrangerte vi klimatalen hvor vi lanserte «Zerorapporten ZERO 2030: Slik når vi klimamålene». I denne rapporten, som ble overrakt daværende klimaminister Espen Barth Eide, viser vi hvordan regjeringen kan nå sine mål om å kutte utslipp med 55 prosent innen 2030. Pakken består av kjente virkemidler med kjent teknologi, og viser at det er mulig, men krevende, å kutte utslipp i tråd med vedtatte mål. Rapporten viser at dagens klimapolitikk ikke er tilstrekkelig. I 2023 oppdaterte vi forslagene, med kostnader, i Zerorapporten 2023. Den ble presentert i juni 2023, på Byens Tak samtidig som vi lanserte Klimakontrollen.no. Klimakontrollen viser gapet mellom dagens politikk og den nødvendige klimapolitikken som trengs for å lykkes. Skal vi klare å senke utslippene må vi vedta mer klimapolitikk enn det vi gjør i dag. Klimakontrollen foreslår potensiell klimapolitikk i fem hovedkategorier: Elektrifisering, Karbonfangst- og lagring, Effektivisering, Hydrogen og Biodrivstoff. Hver kategori har ulike virkemidler som påvirker ulike sektorer. Klimakontrollen viser potensialet for utslippskutt og politisk status for hvert virkemiddel. I årene som kommer skal vi fortsette å videreutvikle og bruke Zerorapporten og Klimakontrollen som grunnlag for årlig vurdering av regjeringens leveranser på klimaområdet. Vår analyse vil legges frem årlig i april. Neste gang 24. april 2024

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima